Lavinfaran varierar med terrängen

Här följer en bildserie som förklarar hur olika stora delar av terrängen kan påverkas av lavinfara vid de olika stegen i lavinskalan.

Bilderna ska ses som exempel på var laviner kan förekomma vid de olika stegen på lavinskalan. 

LFliten
Normal försiktighet rekommenderas även vid liten lavinfara och ett gott omdöme behövs även då. Förhållandena är säkra i allmänhet, men små laviner kan förekomma. Snön kan vara instabil på enstaka platser, det är oftast i mycket brant terräng eller där snötäcket skiljer ut sig av andra anledningar.


LFMåttlig
Vid måttlig lavinfara är det möjligt för människor att starta laviner i delar av terrängen. Det kan vara på de brantaste sluttningarna, på läsidor eller andra platser där snötäcket är särskilt instabilt. Inga eller få spontana laviner förväntas


LFBetydande
Många lavinolyckor sker vid betydande lavinfara. För att röra sig säkert i lavinterräng vid betydande lavinfara krävs att man förstår var de farliga sluttningarna finns och har omdömet att undvika dem. Vid denna lavinfara är det troligt att människor startar laviner om de rör sig på de mest utsatta platserna, däremot kan antalet spontana laviner vara få. 

LFStor
Vid stor lavinfara är det mycket troligt med spontana laviner och oftast är lavinfaran påtaglig. Det allmänna rådet är att helt undvika lavinterräng, det vill säga inte bara branta sluttningar utan också lavinbanor under branta sluttningar dit laviner kan nå.


LFExtrem
Extrem 
lavinfara är sällsynt. Det är speciella situationer då många stora och mycket stora laviner väntas. Undvik all lavinterräng vid extrem lavinfara.

Här kan du läsa mer om att välja väg i lavinterräng.

x