• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


Ej bedömd lavinfara

5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Prognossäsongen är avslutad

Prognossäsongen är över för denna vinter och vi gör inte längre dagliga bedömningar av lavinfaran. Det betyder inte att det nödvändigtvis är slut på lavinsäsongen eller att lavinfaran är borta. Förhållandena kan skilja väldigt mycket åt beroende på var i fjällkedjan du befinner dig, aktuellt väder och vind, tid på dagen, väderstreck, höjd över havet m.m. Förhållandena kan också mycket snabbt ändra sig. Om du ger dig ut till fjälls så bör du dels förbereda dig genom att läsa väderprognosen och dels vara uppmärksam på snötäcket när du är ute. Något, eller en kombination av nedanstående scenario kan du oftast vänta dig i maj. 1. Kallt och snöigt, fortsatta vinterförhållanden. Vanligast framförallt i höga fjällmassiv och på nordvända sluttningar. Drevsnöproblematik att vänta vid snödrev. 2. Dygnsvisa smält-/fryscykler (snön smälter av värme på dagen, fryser till is av nattkylan). Stabiliserande och lätthanterat. Idealiskt för våråkning. Sluttningar kan bli lavinfarliga i takt med att de värms upp under dagen. 3. Enbart varmt/smältning, utan återfrysning över natten. Se upp! Våta laviner och slasklaviner är att vänta. 4. Enbart kallt/återfruset, utan upptining/smältning. Hårt... Laviner inget du behöver oroa dig för, risken för att rutscha ned för branta snöfält större. Läs mer om våra "tips för våren" längre ned på sidan.x