• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för tisdagen - Vänta med det goda

Enligt ett gammalt ordspråk ska man ta det goda med det onda. Det goda är att det har kommit en del snö. Det onda är att den här snön ännu inte är stabil. Alltså kommer din inre styrka och självkontroll att sättas på prov under tisdagen. Lavinobservationer understryker att det fortfarande råder farliga förhållanden på de sluttningar där snön samlats. Mest påtagligt är ett problem med drevsnö (se nedan), men tyngden av den nya snön kan även påverka djupare svagheter, och då blir lavinerna stora. Våra råd är att vänta någon dag med det goda, ta det onda på allvar, och inte åka något brantare än 25 grader.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Sedan helgens snöstorm har vi noterat utbredd lavinaktivitet på nord- till östvända sidor de senaste dagarna. Lavinerna har varit skidåkarutlösta, startat av sig själva eller vid skidanläggningarnas lavinbekämpning. Lavinerna har gått i den nya drevsnön och några av dem har påverkat djupare svagheter längre ned i snötäcket. Detta har resulterat i både små och stora laviner i området. Det har drevat under de senaste dygnen samt tidvis snöat kraftigt. Generellt så är flaken hårdare på höjd där vinden har blåst kraftigt och mjukare kring trädgräns och neråt. Just nu är snön betydligt roligare i den lägre terrängen.

Fjällväder

Nordlig vind, på kalfjället 2-8 m/s, under tisdag vridande till väst. Klart till halvklart men i Riksgränsfjällen någon lätt snöby. Kallt, natt mot tisdag 15-20 minusgrader, i lågterrängen lokalt kallare. Frampå tisdagen cirka minus 10 grader och fortsatt uppehåll.
x