• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Onsdag - drevsnön fortsatt svag

Västvinden trummar stadigt på och med den följer även en del snöbyar. Det gör också att problemet med drevsnö inte minskar under onsdagen. Vi avråder därför från åkning brantare än 30 grader i nedanstående väderstreck. Ta för vana att noggrant mäta lutningen innan ett åk, enklast görs det med en app. Sluttningar med drevsnö ser ofta mjuka och orörda ut. Titta också under skidorna eller skotern när du åker, tecken på svag drevsnö är sprickor eller flakbildning.

Förväntad utveckling

2. Måttlig


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Lavinaktivitet
Under tisdagen har vi observerat flertalet mindre och några stora laviner på kalfjällets ostsidor efter skidanläggningarnas lavinbekämpning. Vi har även noterat en mindre lavin som utlösts naturligt.

Snötäcke och väder
Man kan hitta enstaka fickor med pudersnö på kalfjället men den mjuka snön finns från trädgränsen och nedåt. På vindskyddade platser finns det 10-30 centimeter pudersnö. Natten till måndag snöade det med hårda västliga vindar i den lägre terrängen, orkanvindar på det höga kalfjället. Ett nytt drevsnöflak har lagt sig över området men då det har blåst otroligt hårt ligger inte drevsnön jämnt fördelat på de ostliga läsidorna. Skråladdning har även skett på nord- och sydsidor. Kalfjället väntas ha störst problematik med drevsnöflak. Vi har några djupare svagheter (facetter och bägare) i snötäcket i anslutning till äldre skarlager men i nuläget har vi inte sett någon lavinaktivitet på dessa på mycket länge.

Fjällväder

Natt till onsdag snöfall som fortsätter en bit in på onsdagen. Störst mängder i gränsfjällen, cirka 5 centimeter. Onsdag eftermiddag mattas nederbörden av eller upphör. Vind omkring väst som natt till onsdag sakta tilltar, fram på onsdagen på kalfjället tidvis hård, upp till cirka 15 meter per sekund. Nattemperatur 10-15 minusgrader, lokalt kallare. Dagstemperatur 6-12 minusgrader.
x