• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för söndagen

Bestående flak och drevsnö är fortsatt våra lavinproblem, läs mer nedan. Den hårda vinden i kombination med nederbörd gör att drevsnöflak kan bildas, främst på kalfjället. Om ni trots det hårda vädret planerar en fjälltur är rådet: Håll er till flack terräng, med fördel under 30 grader. Undvik speciellt platser där snötäcket går från tjockt till tunt, tex konvexa sluttningar, runt stenar eller klippor. Här kan du lättare påverka svagheterna. Var uppmärksam på om och var det bildas drevsnöflak. Undvik branta sluttningar där drevsnö har samlats.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekSmå/Stora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Lavinproblem 2: Bestående flak


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Bestående flak

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval.

Våra observationer

Den tidigare fina och kalla snön har nu över hela området blivit värme- och regnpåverkad. Detta har gjort att snön blivit tung och blöt. Med lite tur kan man hitta åkning som skulle kunna liknas vid vårskidåkning kring trädgränsen och uppåt, medan från trädgränsen och nedåt är snön tung och trög. Ingen lavinaktivitet har rapporterats under dagen men det är också troligt att folk inte har varit ute i de områden som det har regnat som mest i. Dessa områden är fjällen mellan Abisko och Riksgränsen. I nuläget finns det både lokala svagheter i snötäcket så som facettlager samt mer utbredda djupare svagheter i form av bägarkristaller närmare marken. De svaga lagren är nu täckta av flera tjocka flak av varierande hårdhet och ålder på kalfjället, medan snötäcket vid trädgräns och nedåt generellt sett är mjukare och svagare.

Fjällväder

Den på kalfjällen hårda nordvästliga vinden avtar och nederbörden som berör främst den västra delen minskar i omfattning. Varmt, 1-8 grader men när vinden avtar något sjunkande temperaturer. Imorgon tilltagande västlig vind. Från eftermiddagen upp till storm 25 m/s på kalfjället. Under kvällen vrider vinden till nordväst och avtar under måndagen. Främst i områdets västra del tätt snöfall, snöbyar. -5 till +3 grader.
x