• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Onsdag - undvik drevsnön

Nycklarna till att hantera onsdagens lavinfara finns i två råd: 1) Identifiera och undvik sluttningar med drevsnö och 2) Mät lutningen och åk inget brantare än 25 grader. Drevsnön syns oftast med blotta ögat var den ligger. Den kan också kännas av som förändringar i snöns hårdhet eller synas som sprickor under skidorna eller skotern. Drevsnön kan eventuellt även dölja djupare svagheter. Var därför även uppmärksam på om snön under dig sjunker ihop och lyssna efter suckande ljud.

3. Betydande


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Lavinaktivitet
Inga nya laviner är rapporterade den senaste tiden men sikten har varit starkt begränsad.

Snötäcke och väder
Det har blåst hårda sydliga och ostliga vindar under de två senaste dagarna vilket har samlat drevsnö på främst nordliga till västliga läsidor. De hårda vindarna har medfört stor variation i snötäcket med både mjuk och hård snö. Vi har hittat riktigt fin snö från trädgräns och nedåt i skyddade formationer och speciellt skoteråkningen är bra i låglänt terräng. Vi har noterat nya svagheter i form av facetter (sockersnö) som fortsätter att utvecklas under den senaste tidens drevsnöflak vilket kan medföra ett kommande problem. De tidigare milda temperaturerna under säsongen och för årstiden tjocka snötäcket har medfört dåliga isar på jokkar och sjöar.

Fjällväder

Snöfall i östra delen som natt mot onsdag avtar, detta kan fram till morgonen ge 0-5 centimeter. Under onsdagen mest uppehåll och något uppluckrat molntäcke. Temperatur 15-20 minusgrader, sydostlig frisk eller hård vind.
x