+
-

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för lördagen

Det råder farliga förhållanden även under lördagen. Det vi främst vill varna för är drevsnön som har samlats i stora mängder på läsluttningar. Vår starka uppmaning är att helt undvika sluttningar brantare än 30 grader, i synnerhet sluttningar vända mot öster. Plötsliga sprickor under dig är tydliga varningssignaler på lavinfara. Läs mer nedan om rådande lavinproblem.

Förväntad utveckling

4. Stor

Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Drevsnö

Lavinfaran ökar på läsidorna av fjället samt i andra terrängformationer som har en läsida från vinden. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet.

Lavinaktivitet och snötäcke

Under fredagen har vi fått rapporter om flera laviner. Det har troligen varit naturligt utlösta i den översta drevsnön. Även om det främsta problemet är drevsnö utesluter vi inte helt att det kan gå laviner djupare ner i snötäcket. Särskilt nu när allt mer snö samlas på läsluttningarna. Ökad belastning på fel plats skulle kunna utlösa en större lavin i djupare lager. Har du själv varit ute på fjället? Hjälp oss att göra bättre lavinprognoser genom att berätta vad du har sett eller hört på www.facebook.com/lavinprognoser/.
x