• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för lördagen

Låt dig inte luras av den mjuka snön på ytan. Under finns osynliga svagheter som senaste dygnen orsakat stora laviner. Det är just nu farliga förhållanden som dessutom är svåra att bedöma och hantera. Vårt råd är därför att göra konservativa vägval och inte brantare än 25 grader. Undvik också områden där snötäcket är tunnare, till exempel runt stenar, klippor eller på konvexa sluttningar.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Bestående svaga lager


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Bestående svaga lager

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval.

Lavinaktivitet och snötäcke

Under tisdagen gick det en stor skidåkarutlöst lavin i Riksgränsen och det har observerats utbredd, spontan lavinaktivitet i området under veckan. Detta gäller främst ostliga till sydliga sluttningar. De största lavinerna har varit stora nog att begrava en människa. Anledningen till denna förhöjda lavinaktivitet är helgens storm. Den gav oss nya tjocka drevsnöflak på tidigare nämnda sluttningar och under onsdagen så har de byggts på ytterligare. Eftersom vi redan har ett generellt svagt snötäcke i området så har också en del utav lavinerna har startat i något bestående svagt lager. De bestående svaga lager som återfinns i snötäcket är bland annat ett rimfrostlager som har observerats på vindskyddade, isolerade platser tilsammans med flera olika facettlager.
x