• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Kebnekaisefjällen


Lavinprognos för Kebnekaisefjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för lördagen

Låt dig inte luras av den mjuka snön på ytan. Under finns osynliga svagheter som senaste dygnen orsakat stora laviner. Det är just nu farliga förhållanden som dessutom är svåra att bedöma och hantera. Vårt råd är därför att göra konservativa vägval och inte brantare än 25 grader. Undvik också områden där snötäcket är tunnare, till exempel runt stenar, klippor eller på konvexa sluttningar.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Bestående svaga lager


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Bestående svaga lager

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval.

Lavinaktivitet och snötäcke

Under torsdagen utlöste skidåkare en lavin i "Personalbacken", alldeles norr om Kebnekasie Fjällstation. Lavinen var omkring 300 meter bred och som djupast nästan två meter. Lavinen gick i ett av de bestående svaga lagren som finns längre ned i snötäcket. Utöver den lavinen har många naturligt utlösta laviner i olika storlekar observerats på både sydliga, ostliga och nordliga sluttningar. Onsdagsdygnets snö och hårda blåst resulterade i nya drevsnöflak både i skråladdade rännformationer och på direkta läsluttningar. Drevsnöflaken har stabiliserats men längre ner i snötäcket finns bestående svaga lager med fasetterad snö som är väldigt reaktiva. Under de senaste dygnen har upp till två meter drevsnö samlats ovanpå den svaga snön, och denna stora förändring gör lavinsituationen speciell. Utbredda "whumpf"-ljud i all terräng där det samlats drevsnö är ett tydligt tecken på att de bestående svaga lagren kollapsar under den stora vikten och kan då resultera i mycket stora laviner.
x