• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Kebnekaisefjällen


Lavinprognos för Kebnekaisefjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för tisdagen - Vänta med det goda

Enligt ett gammalt ordspråk ska man ta det goda med det onda. Det goda är att det har kommit en del snö. Det onda är att den här snön ännu inte är stabil. Alltså kommer din inre styrka och självkontroll att sättas på prov under tisdagen. Både tester och lavinobservationer understryker att det fortfarande råder farliga förhållanden på de sluttningar där snön samlats. Mest påtagligt är ett problem med drevsnö (se nedan), men tyngden av den nya snön kan även påverka djupare svagheter, och då blir lavinerna stora. Våra råd är att vänta någon dag med det goda, ta det onda på allvar, och inte åka något brantare än 25 grader.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Ett fåtal större laviner har observerats under dagen kring populära skidåk. De flesta laviner som gått sedan stormperioden i torsdags har utlösts naturligt, men några har också startats av skidåkare. De starka vindarna som kommit och gått sen i torsdags har flyttat snön snabbt. Drevsnöflaken har blivit tjockare och tjockare på läsluttningarna. Utöver drevsnön är snöytan varierande - från hård och vindpåverkad, till någon decimeter puder i vindskyddade formationer, till skare från mildvädret i slutet av februari. Snömängden är större i den västra delen av området, och betydligt mindre österut. Djupare ner i snötäcket finns bestående svaga lager; men platserna de går att påverka är specifika till där snötäcket går från tunt till tjockt.

Fjällväder

Nordlig vind, på kalfjället 2-8 m/s, under tisdag vridande till väst. Klart till halvklart. Kallt, natt mot tisdag 15-20 minusgrader, i lågterrängen lokalt kallare. Frampå tisdagen cirka minus 10 grader och fortsatt uppehåll.
x