• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen


Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Onsdag - ta det onda med det goda

Det finns alltid två sidor av ett mynt. Ont och gott. Yin och Yang. Mycket stora mängder snö har kommit de senaste dagarna. Det negativa med detta är att snötäcket har blivit instabilt på grund av all tyngd. Det positiva är förstås att åkningen är lysande. Men vi uppmanar till inre styrka och självkontroll. För vi har två svåra lavinproblem, dels drevsnöflak, dels nysnöflak i nedanstående höjdzoner och väderstreck. Våra råd är ta det onda på allvar, vänta någon dag med det goda, och inte åka något brantare än 30 grader under onsdagen.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Lavinproblem 2: Nysnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Nysnö

Nysnöflaken kan upplevas som mjuka, fluffiga och vara svåra att se. Hantera problemet genom att undvika branta sluttningar direkt efter snöfall och låta snön stabiliseras någon eller några dagar.

Våra observationer

Lavinaktivitet
I dag har vi fått rapporter om en spontant utlöst mindre lavin på Kittelfjället i västligt väderstreck.

Snötäcke och väder
Vi är mitt inne i detta års mest ihållande snöfall (så här långt) och det fortsätter. Södra Lapplandsfjällen har fått mellan 40 och 60 centimeter nysnö. Nysnön ligger på en väldigt kompakt, hård yta och våra fältobservationer och tester visar att vi har en instabilitet i den nya snön. Dessutom har vinden tillkommit, som nu transporterar snö till sluttningar som lutar åt väster. Nere i skogsterräng upplevs snön som närmast bottenlös.

Fjällväder

Tisdag kväll tidvis något lätt snöfall och 10-15 minusgrader. Fram till onsdag morgon kan det komma någon centimeter. Onsdag morgon drar snöfall in söderifrån som under dagen ger 10-20 centimeter. Ostlig frisk vind, lokalt på topparna upp till hård.
x