• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen


Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Onsdag - nedstämd men glad blå fågel

Onsdagen bjuder på riktigt "Blue-Bird Weather" som de säger i Nordamerika. Klarblå himmel och solsken. Livet leker. Men engelskan har också talesätt om att "Feeling Blue", det vill säga att känna sig lite nedstämd.

Den senare känslan kan faktiskt vara bra att bejaka på onsdagen. Det vackra vädret gör att vi känner oss glada och trygga. Vi sänker garden och blir mindre vaksamma. Men vid beslutsfattande i lavinterräng är de inga bra känslor. De gör att vi underskattar farorna.

För att åka lavinsäkert på onsdagen behövs båda känslorna. Till en början ska du känna dig lite nedstämd och ängslig när du gör vägval. Var extra pessimistisk när du funderar på vad som händer om det släpper. Finns det träd, stenar eller stup nedanför? Efter att du fattat dina beslut ska du sedan vara glad och njuta av solen och åkningen. Först surt och därefter sött.

Förväntad utveckling

2. Måttlig


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Lavinaktivitet
Under dagens observationsturer (Daunafjället och Gitsfjället) har vi inte sett några nya laviner. I går var vår senaste lavinobservation en stor naturligt utlöst lavin på en sydostsluttning, 850 meter över havet.

Snötäcke och väder
Klart, kallt och vackert väder under dagen. Enbart svaga till måttliga vindar på höjd, utan noterbart snödrev. Våra tester från de senaste dagarna visar på svagheter i de laminerade drevsnöflaken. Även djupare ner i snötäcket finns begravda svagheter, som dock är svåra att komma åt.

Fjällväder

På onsdagen uppehåll. 7-15 minusgrader, i natt lokalt minus 20 eller ytterligare något kallare. Mest svaga vindar.
x