• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen


Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för tisdagen

Inför tisdagen väntas överlag vackert väder i området. Nya drevsnöflak finns i ostsluttningar vilka har fortsatt att byggas och som även medfört en del lavinaktivitet under måndagen. Undvik sluttningar som har samlat drevsnö och som är brantare än 30 grader. Om drevsnön spricker upp i flak är det tecken på att den är svag, välj då en flackare och därmed säkrare väg.

Förväntad utveckling

2. Måttlig


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekSmå/Stora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Idag har vädret växlat mellan soligt och varmt till snödrev och mulet. Vi har observerat drevsnölaviner i vårt västra område som är mellan 12 och 24 timmar gamla. Den mesta av drevsnön har lagt sig på ostliga till nordostliga sluttningar vid trädgränsen. Våra tester idag visar att drevsnön fortfarande är känslig för belastning. Snötäcket på kalfjället är fortsatt hårt och mycket vindpåverkat, vid trädgränsen har en tunn skare bildats som för en skidåkare kan ställa till med problem, i skogen mjukare och torr snö.

Fjällväder

Växlande vind, under natten efterhand nord eller nordväst, på kalfjället 10-14 m/s. Under kvällen och natten snöfall som kan ge drygt 10 cm. I natt 10-14 minusgrader. Under tisdagen klarnar det upp tillfälligt, växlande vind och 4-8 minusgrader. Mot kvällen mulnande och sydlig vind som ökar något.
x