• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för lördagen

Det är fortsatt farliga förhållanden på många sluttningar. Under den senaste veckans drevsnö lurar svaga lager och det gör att lavinfaran dröjer kvar. Vårt råd är att undvika alla sluttningar som är brantare än 25 grader om du inte är helt säker på att snön är stabil. Du kan använda kartverktyget här ovan för att planera din tur utifrån lutningen. Rådet gäller i alla väderstreck, men sluttningar som lutar åt söder, öster och norr är särskilt utsatta.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Bestående svaga lager


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Bestående svaga lager

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval. De svaga lagren finns på de flesta platser, men laviner är troligast där det lagt sig drevsnö de senaste dagarna. Lördagen blir den mildaste dagen på länge. Hängdrivor kan rasa och starta stora laviner. Det är svårt att förutse, men det kan vara värt att hålla extra avstånd till branta sluttningar med en hängdriva ovanför

Lavin- och snöobservationer

Inga större laviner har rapporterats under fredagen, men det har varit omfattande lavinaktivitet tidigare i veckan. Drevsnön håller på att stabilisera sig men direkt under detta ligger ett svagt lager av "facetter" och rimfrost som orsakat flera laviner under veckan. Längre ner finns också ett begravt rimfrostlager från mitten av februari, de största lavinerna har gått på detta lager. Den stora naturligt utlösta lavinen på Hällfjället i början av veckan är exempelvis ett resultat av ett djupare begravt svagt lager. De begravda svaga lagren gör att snön stabiliseras långsamt och att sprickutbredningen är god, vilket i sin tur gör att lavinerna kan bli stora och även fjärrutlösas från platser i anslutning till branta sluttningar. Hör du "Whumpf-ljud" och suckar i snötäcket är det starka varningstecken på att hålla sig till mindre branta åk.
x