• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för fredag- Snöbyar och snödrev kommande dagar

Inför fredag och lördag kommer snöbyar och friska vindar från nordväst bidra till snödrev vilket kommer att fortsätta bygga på drevsnöflaken. Detta gäller främst sluttningar som lutar mot ost och syd. Vårt råd är att helt undvika färdsel i terräng som lutar mer än 30 grader på kalfjället och kring trädgräns där du som skid- eller skoteråkare kan utlösa potentiellt farliga laviner. Den bästa åkningen med 15-40 cm lös nysnö kommer du att hitta nedanför trädgräns under fredagen där du även åker säkrast.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Inga nya laviner har observerats. Nysnön som föll under onsdagskvällen med ostliga vindar hann knappt landa innan den idag fick skjuts tillbaka till ostsluttningar. Där i trädgränsen och upp på kalfjället i läformationer gör den sällskap med större delen av vinterns snö. Där kan drevsnöflaket vara över en meter tjockt men på de flesta platser är snön inte så reaktiv i dagsläget. Den övre delen av snötäcket håller dock på att försvagas av facetterande processer som drivs av kylan. Det betyder att när vi nu får ny drevsnö ovan detta så kommer snön på ost-sluttningar att bli ostabil igen. I övrigt är kalfjället hårt vindpåverkat och terrängen just ovanför trädgräns är om den inte samlat drevsnö, ofta helt barblåst. Mjuk och fluffig snö finns det fortfarande gott om nedanför trädgränsen, i många fall mellan 15-40 cm.

Fjällväder

Från torsdag kväll och vidare under fredagen halvklart till mulet väder och tidvis snöbyar som ger 5-15 cm, i de västligaste delarna 15-30 cm. Frisk nordvästlig vind, i högre terräng lokalt hård vind vilket medför snödrev. Temperaturen håller sig omkring 10 minusgrader.
x