• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för tisdagen

Under natten mot tisdagen kommer det mer snö i kombination med hårda vindar från väster med snödrev vilket kommer att bygga på drevsnöflaken ytterligare, främst i gränsfjällen mot Norge. Betydligt mindre snömängder väntas i östra delen av prognosområdet. Vårt råd inför tisdagen är att undvika alla branta sluttningar som samlat drevsnö. Var särskilt uppmärksam om snön spricker upp framför skidorna eller snöskotern. Om detta händer så välj en flackare och därmed säkrare sluttning.

Förväntad utveckling

2. Måttlig


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Vi har under dagen observerat kring Snasahögarna. Med begränsad sikt på kalfjället kunde inte annat än en liten spontant utlöst lavin observeras på en liten ostsluttning. Här finns bra åkning från trädgränsen och ned. I Åre rapporteras om god spridning och goda resultat på lavinbekämpningen med sprängmedel på Totthummeln och Getvalen, ovan Rödkullevägen. Nysnön är kall och lösare i trädgränsen. Nedan är den bitvis varm och tung, och uppe på kalfjället har mycket av den snö som kommit blåst ner till skogen eller ansamlats i specifika läformationer.

Fjällväder

Under kvällen blåser det upp med väst till nordvästlig vind 16-22 m/s, lokalt storm 25 m/s. Under morgonen avtagande nordvästlig vind, 10-14 m/s. I natt tätt med snöbyar främst i västra delen av området där det kan komma 10-15 cm nysnö. Temperatur mellan 3-7 minusgrader. Tisdag förmiddag tillfälligt klart och västlig vind 3-8 m/s på kalfjället. Därefter mulnande följt av lätt snöfall och -3 till +1 grad och till kvällen syd något ökande.
x