• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för onsdagen

Mer snö är på ingång inför onsdagsdygnet, i kombination med friska ostvindar på kalfjället. Det kan skapa nya drevsnöflak på västsluttningar, främst i östra delen av området. Var särskilt uppmärksam på läsluttningar brantare än 30 grader. Extra försiktighet krävs nära sluttningar med terrängfällor (träd, uppstickande klippor, stup eller sänkor) där även en liten lavin kan orsaka skada. 

Utöver drevsnön så finns ett andra lavinproblem på fjällens ostsidor. Sannolikheten att komma åt denna svaghet är liten men om det sker så blir lavinerna större än förväntat 

Förväntad utveckling

2. Måttlig


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara
Friska ostliga vindar på kalfjället kan bidra till att nya drevsnöflak bildas, främst i östra delen av området. 

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekSmå/Stora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Lavinproblem 2: Bestående flak


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekSmå/Stora


Bestående flak

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Undvik områden där snötäcket går från tunt till tjockare, ex nära krön och vid konvexa sluttningar. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval. Gäller främst västra delen av området.

Våra observationer

Lavinaktivitet
Vi har sett stora delar av området, men inga laviner observerade eller inrapporterade. Skidpatrullens sprängningar har heller inte genererat några laviner. 

Snötäcke och väder
Fjällen är täckta av en mer eller mindre tjock skare. Mjuka drevsnöflak är svåra att hitta. På ostsluttningar ligger på ett bestående svagt lager mellan 2 skarlager en bit ner i snön som ger utslag på våra tester. Det innebär att begravda svagheter ligger kvar och påverka stabiliteten under en längre tid. Det svaga lagret bedöms vara svårt att komma åt, men om man gör det kan lavinerna bli stora. Sylarnaområdet har vi inte besökt och där kan snön vara annorlunda. De västra delarna av området har fått mest nederbörd men också hård blåst. Där vinden kommit åt ordentligt den senaste veckan är ofta fjället helt barblåst eller täckt med blåis.

Fjällväder

Under tisdag kväll drar ett snöfallsområde in söderifrån och vinden tilltar till frisk ostlig. Under natten mot onsdag fortsatt snöfall med varierande intensitet. Temperatur 3-8 minusgrader. Fram till onsdag kväll kan det komma 5-15 cm med de största mängderna i östra delen av området, dvs Bydalsområdet. 
x