+
-

Lavinprognos för Storulvån/Åre/Bydalen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för söndagen

Det råder fortfarande farliga förhållanden. Det främsta lavinproblemet är för årstiden ovanligt och därför uppmanar vi till extra försiktighet. Den här svagheten finns bara på vissa platser och kan liknas vid ett glest minerat område. Det är låg sannolikhet att trampa på en mina men konsekvensen blir en stor lavin om du råkar göra det. Ett annat lavinproblem finns på branta sydvända sluttningar med barmark eller klippor där solen kan värma tillräckligt för att orsaka våta laviner. Vårt råd är därför att undvika sluttningar med blötare snö, i synnerhet de direkt under hängdrivor.

Förväntad utveckling

2. Måttlig

Lavinproblem 1: Bestående svaga lager


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Bestående svaga lager

Farliga förhållanden. Hantera alla branta sluttningar som potentiella lavinsluttningar och undvik brant terräng. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god.

Lavinproblem 2: Våta laviner


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


Sannolikhet för laviner

Förväntade storlekar på laviner


Våta laviner

Problemet hanteras genom att undvika branta sluttningar där snön är uppvärmd och våt. Var extra försiktig när det regnar eller temperaturen stiger snabbt. Våta laviner startar ofta spontant och kan gå långt ned i flackare terräng.

Lavinaktivitet och snötäcke

Inga laviner observerade det senaste dygnet. Så här i slutet av säsongen varierar snön väldigt mycket mellan olika platser. För årstiden kalla temperaturer gör att snötäcket fortfarande är nedkylt, förutom på de sluttningarna som påverkas av solens strålar. Där börjar det istället bli vårförhållanden, vilket innebär att snötäcket är starkt när det är fruset och svagare när det bli för upptinat. Kylan gör att det fortfarande finns svaga lager på en del sluttningar bevarade i snötäcket. Läsluttningarna från det senaste snödrevet finns främst på ost- till sydsluttningar. Det är också där senaste kända lavinaktiviteten har ägt rum. Flaken med drevsnö är generellt ett par decimeter till en meter tjocka. På många platser finns svag snö just under drevsnön. Har du själv varit ute på fjället? Hjälp oss att göra bättre lavinprognoser genom att berätta vad du har sett eller hört på www.facebook.com/lavinprognoser/.
x