• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen


Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen


2

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för onsdagen- det vackra vintervädret fortsätter

Även under onsdagen kommer det vackra vintervädret att dominera till glädje för alla sportlovsfirare. Drevsnöflaken fortsätter att stabiliseras men vi bedömer att det fortsatt finns förutsättningar för mänskligt utlösta laviner. Lavinerna kan bli stora och därmed farliga. I samma sluttningar men längre ned i snötäcket finns ett svagt lager som har bidragit till stora laviner den senaste veckan. Det krävs stor belastning, exempelvis, en fallande hängdriva, för att en lavin ska utlösas. Se även upp med terrängfällor och tänk på att även mindre laviner kan bli farliga om det finns träd eller klippor nedanför sluttningen. 

Förväntad utveckling

2. Måttlig


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekSmå/Stora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Lavinproblem 2: Bestående flak


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekStora


Bestående flak

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval.

Våra observationer

Lavinaktivitet
Under måndagskvällen utlöses några laviner spontant men under tisdagen har inga nya laviner observerats

Snötäcke och väder
Drevsnöflaket ligger på många av områdets nordost till sydostsluttningar, vissa av dessa har ändrat form helt på grund av mängden snö som lagt sig där. Hängdrivorna är på många platser ovanligt stora och överhängande. Tisdagens testresultat visar att drevsnöflaket inte har stabiliserat sig ännu och några mindre laviner som gått under gårdagskvällen bekräftar det. Den obundna och lösa snön hittas enklast vid och nedanför trädgränsen. I den alpina terrängen finns också fält av lössnö även om kalfjället överlag är ganska vindpackat. Under drevsnöflaken i samma sluttningsriktningar finns begravda svaga lager som inte bedöms som möjliga för en skidåkare att lösa ut laviner på utan det krävs större tilläggsbelastning. Om en större hängdriva faller ned så kan även större och därmed farligare laviner utlösas. 

Fjällväder

Högtrycket ligger kvar över området och allmänt uppehållsväder.  Under natten mot onsdagen  7-15 minusgrader, lokalt kallare ca -20. Under onsdagen 5-13 minusgrader. Vind omkring sydost, på kalfjället lokalt frisk.
x