• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen


Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen


1

Liten lavinfara

Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för onsdagen

Ett snöfallsområde är på ingång inför onsdagen, i kombination med friska vindar från öster. Det kommer att bilda nya men tunna drevsnöflak i den högsta terrängen, denna gång i västsluttningar.  Mest snö väntas i östra delen av området med endast små mängder i väster. Allmänt så bedömer vi fortsatt snöförhållandena som stabila och trygga inför onsdagen, de nya drevsnöflaken bedöms inte kunna bidra till annat än enstaka små laviner i branta terrängformationer. Var uppmärksam på läsluttningar med terrängfällor (ex. träd, stenblock, stup eller svackor) där även en liten lavin kan orsaka skada. Bästa snön för vinteraktiviteter kommer att finnas nere i skogen i vindskyddad terräng. 

Förväntad utveckling

Snöfallet fortsätter under natten mot torsdag i den östra delen av området med sannolikt ökande lavinfara

2. Måttlig


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetMöjligt

LavinstorlekSmå


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil. Mer snö kommer i östra delen än i västra delen av området. 

Våra observationer

Lavinaktivitet
Inga nya laviner har observerats trots god sikt 

Snötäcke och väder
Det har snöat en till tre centimeter över området under natten till tisdag. Det finns ett sammanhängande men stabilt drevsnöflak på många platser i området. I norra delen av området är flaken mellan 20-40 cm tjocka, i södra delen av området är en aning tunnare. Vi bedömer förhållandena som stabila på grund av drevsnöflakets hårdhet, våra testresultat samt det milda vädret som har bidragit till en gynnsam stabilisering av snön. På mycket isolerade platser, men då under stor belastning som till exempel från en skoter, skulle enstaka mindre laviner eventuellt kunna utlösas.

Fjällväder

Under tisdag kväll drar ett snöfallsområde in söderifrån och vinden tilltar till frisk ostlig. Under natten mot onsdag fortsatt snöfall med varierande intensitet. Temperatur 3-8 minusgrader. Fram till onsdag kväll kan det komma 5-15 cm med de största mängderna i östra delen av området. 
x