• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen


Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för lördagen

Det är fortsatt farliga förhållanden på många sluttningar. Under den senaste veckans drevsnö lurar svaga lager som gör att lavinfaran dröjer kvar. Vårt råd är att undvika alla sluttningar som är brantare än 25 grader om du inte är helt säker på att snön är stabil. Du kan använda kartverktyget här ovan för att planera din tur utifrån lutningen. Rådet gäller i alla väderstreck, men sluttningar som lutar åt sydost och ost har varit särskilt utsatta. Lördagen blir den mildaste dagen på länge. Hängdrivor kan rasa, det är svårt att förutse, men det är värt att hålla extra avstånd till branta sluttningar med en hängdriva ovanför.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Bestående svaga lager


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Bestående svaga lager

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval. De svaga lagren finns på de flesta platser, laviner är troligast där det lagt sig drevsnö de senaste dagarna.

Lavin- och snöobservationer

Under torsdagen inträffade en lavinolycka i Ljungdalsfjällen med tragisk utgång. En skoterförare miste livet i olyckan. Lavinen var stor nog att begrava både skotrar och människor samt bryta av träd. Tidigare i veckan har vi noterat många laviner. De allra flesta på sluttningar som lutar åt öster och sydost, men även i andra väderstreck. I några av fallen var lavinerna utlösta på avstånd. Vi ser att snötäcket skiftar kraftigt i tjocklek på fjället pga tidigare stormar. Ett tunnare snötäcke är oftast farligt pga att det är möjligt att komma åt djupare svaga snölager och sätta igång stora laviner. Särskilt känsligt är det på platser där snödjupet varierar, där snötäcket är tunt går det att starta en kollaps i snön som som sprider sig ut på sluttningen. Var särskilt observant om du färdas på ett tunt snötäcke i närheten av branta fält med mycket snö.
x