• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Västra Vindelfjällen


Lavinprognos för Västra Vindelfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för lördag

Det väntas en hel del nysnö under helgen. Det borde innebära gott om fin skid- och snöskoteråkning i terräng som är flackare än 25 grader. Vårt råd är att du håller dig under den lutningen i helgen. Du kan planera din tur med hjälp av lutningsverktyget ovan. För brantare åkning har vi tyvärr inga bra råd att ge. Det har samlats stora mängder drevsnö på sluttningar som lutar åt öster och söder, och snön under den är svag. Vi betraktar dem fortfarande som farliga. Ny vindriktning gör att vi inte heller kan utesluta att lavinfaran ökar i andra väderstreck.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Bestående svaga lager


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Bestående svaga lager

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval.

Lavin- och snöobservationer

Torsdagen kan ha varit den sista dagen med det snödrev från nordväst och väst som har pågått sedan i lördags. Vi har sett nya laviner nästan varje dag under den perioden, flera av dem stora. Ofta har sikten varit ganska begränsad under början av veckan, och frisk vind har gjort kalfjället till en något bister plats att vistas på. Det har troligen bidragit till att incidenter med skid- och skoteråkare har hållits på en låg nivå eftersom ganska få har färdats i brant terräng på den instabila snön. Men åkningen är på många ställen fin, med gott om lössnö på läsluttningarna och nu är det kanske lockande att ge sig ut i brantare terräng. Tänk i så fall på att våra tester visar att snön fortfarande är instabil, och tyvärr behöver ytterligare tid innan lavinfaran minskar i någon större utsträckning. Den här veckans drevsnö binder fortfarande dåligt mot den äldre snön, som på många ställen hade mycket svag rimfrost på ytan när det började blåsa, och rimfrosten begravdes som ett effektivt svagt lager.
x