• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Västra Vindelfjällen


Lavinprognos för Västra Vindelfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Onsdag - lavinproblemet består

Det har snöat och blåst, vilket skapat tunga ansamlingar av drevsnö på läsluttningarna. Men det är inte själva drevsnön som gör oss oroliga, utan det finns som finns under den. För all den nya snön belastar en djupare svaghet, ett så kallat bestående flak. Det här lavinproblemet är otäckt såtillvida att det inte ger någon förvarning och lavinerna kan bli stora. Därför är fortsatt rådet att åka mycket konservativt och inte i närheten av något brantare än 25 grader, varken ovanför eller nedanför i nedanstående väderstreck. Undvik särskilt platser där snötäcket är tunnare, till exempel runt stenar, klippor eller på konvexa sluttningar.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Bestående flak


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Bestående flak

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval.

Våra observationer

Lavinaktivitet
Ljuset har inte varit det bästa under tisdagen för att kunna se konturer av nya laviner. Vi vet att det gick laviner under måndagen. Den mest intressanta startades vid trädgränsen, av en skoteråkare som körde i flack terräng och orsakade en kollaps i ett svagt lager med god sprickutbredning. Kollapsen ledde till en lavin i en brant läsluttning 60 meter från skotern.

Snötäcke och väder
Fjället består av renblåsta områden, isskare här och där och knaggliga ytor på utsatta ställen. Den hårda vinden och det intensiva snödrevet från sydost har fortsatt att bygga på drevsnöflaken på läsluttningar. De södra och östra delarna av prognosområdet har de senaste dagarna fått de största mängderna torr nysnö, lokalt 40 till 50 centimeter. Tisdagens tester kring trädgränsen visar även på ett fortsatt svagt bestående flak nere i snötäcket som reagerar lätt vid belastning. Något som kan orsaka stora laviner.

Fjällväder

Tisdag kväll tidvis något lätt snöfall och 10-15 minusgrader. Onsdag morgon drar snöfall in söderifrån som under dagen ger 2-7 centimeter. Sydostlig frisk vind, lokalt på topparna upp till hård vind.
x