• Lutningsgrad

    Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

    25-30
    30-35
    35-40
    40-45
    45-50
    50+
  • Lavinskalan
    1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
  • Inrapporterade laviner

    Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

    Liten
    Stor
    Mycket stor

Lavinprognos för Västra Vindelfjällen


Lavinprognos för Västra Vindelfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för söndagen

Bestående flak och drevsnö är fortsatt våra lavinproblem, läs mer nedan. Den hårda vinden i kombination med nederbörd gör att drevsnöflak kan bildas, främst på kalfjället. Om ni trots det hårda vädret planerar en fjälltur är rådet: Håll er till flack terräng, med fördel under 30 grader. Undvik speciellt platser där snötäcket går från tjockt till tunt, tex konvexa sluttningar, runt stenar eller klippor. Här kan du lättare påverka svagheterna. Var uppmärksam på om och var det bildas drevsnöflak. Undvik branta sluttningar där drevsnö har samlats.

Förväntad utveckling

3. Betydande


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Lavinproblem 2: Bestående flak


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Bestående flak

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval.

Våra observationer

Från fredag lunch till lördag lunch har det kommit 15 mm nederbörd i Hemavan, från dalbotten upp till 1200 meter över havet bara som regn. Snön har inte kunnat dreva med vinden eftersom den har varit fuktig. Vi vet att de bestående svaga lager som finns begravda i snötäcket har blivit känsligare av värmen och regnet, men vi har inte fått några rapporter om nya laviner senaste dygnet. Det kan förstås delvis bero på den dåliga sikten på kalfjället. Så länge vädret fortsätter vara milt kommer snötäcket att bli mer instabilt, därför ökar sannolikheten för laviner.

Fjällväder

Den på kalfjället hårda västvinden avtar och regnet som berör främst den västra delen minskar i omfattning. 0 till 7 plusgrader men när vinden avtar något sjunkande temperaturer. Imorgon tilltagande västlig vind. Från eftermiddagen upp till storm 25 m/s på kalfjället. Under kvällen vrider vinden till nordväst och avtar under måndagen. Främst i områdets västra del tätt snöfall, snöbyar. -4 till +3 grader.
x