Skip to Content

Förväntad storlek på laviner

Chanserna att klara sig oskadd i en lavin minskar drastiskt med storleken på lavinen. Tänk dock på att platsen för lavinen är lika viktig för konsekvenserna. Även en liten kan få katastrofala konsekvenser ovan terrängfällor som klippig terräng, träd och svackor.

I prognoserna görs en bedömning av hur stora laviner som förväntas, i området och under den givna prognosdagen. Den svenska lavinskalan delar in laviner i tre storleksklasser utifrån förstörelsekraft, det vill säga vilken skada de kan orsaka.

Små laviner (1) – Är relativt harmlösa för människor. (På fel plats kan de ändå orsaka skada).

Stora laviner (2,3)  – Är stora nog att begrava, skada och döda en människa.

Mycket stora laviner (4, 5) – Är stora nog att förstöra flera hus, en lastbil, en tågvagn eller flera hektar skog.

Den tregradiga skalan är en förenkling av den internationella skalan för lavinstorlekar som har fem storleksklasser. Den femgradiga skalan används i yrkessammanhang i Sverige men också i lavinprognoser i många länder. Siffrorna inom parentes anger storleksklasserna i den femgradiga skalan.