Skip to Content

Berätta vad du ser

Vi vill gärna höra om era intryck ute på fjället. När vi skriver lavinprognoser så tar vi gärna emot information från er.

Observationer

Det ni ser och upplever när ni är ute på tur, är viktig information för oss för att se att lavinprognosen beskriver verkligheten på fjället. Här kommer några exempel på information som vi tycker är intressant. Hur var snötillgången på skoterturen? Såg ni några laviner på toppturen? Var det mycket lössnö och bra åkning eller barblåst och vindpackat? En lavinprognos gäller för ett stort område och inom prognosområdet kommer det alltid att kunna finnas lokala avvikelser men vår ambition är att alltid beskriva den aktuella lavinfaran på ett relevant sätt. Upplever ni att innehållet i lavinprognosen inte alls stämmer med verkligheten så får ni gärna berätta det för oss.

En bild säger mer än tusen ord så ni får väldigt gärna dela era bilder från fjället på vår Facebooksida Lavinprognoser

Vi finns även på Instagram under namnet lavinprognoser. Tagga gärna dina bilder med #lavinprognoser.

Incidentrapportering

Om du eller om någon som du känner har varit med om ett tillbud i samband med en lavin så kan ni rapportera in det via ett webbformulär här.

Lämna gärna ditt namn men du kan även välja att vara anonym. Ange gärna även din mailadress så kan vi kontakta dig i efterhand för att vid behov få mer information om tillbudet med syfte att lära både oss och andra mer om varför tillbudet inträffade. Om du har bilder av lavinen så skicka dem gärna per mail till oss lavinprognoser@naturvardsverket.se. Din rapport kommer att hjälpa oss att utvärdera lavinprognostjänsten samt lära oss mer om vilka typer av tillbud som är vanligast avseende laviner i svenska fjällen.

Övriga synpunkter

Om ni har andra frågor eller synpunkter på innehållet på www.lavinprognoser.se så får ni väldigt gärna kontakta oss. Vi tar tacksamt emot både beröm för saker som ni uppfattar som bra och tips på hur vi kan förbättra vår tjänst och få reda på vilken typ av information vill ni läsare ha i lavinprognosen?

Ni når oss på telefon: 010-698 18 18 eller e-post: lavinprognoser@naturvardsverket.se

Lavinutbildningar

Om ni vill lära er mer om lavinsäkerhet så rekommenderar vi SVELAV:s lavinutbildningar. www.svelav.se

SVELAV – Sveriges Lavinutbildningar är en nationell utbildningsnorm för svenska lavinutbildningar som har tagits fram av Naturvårdverket  i samverkan med Polisen, Fjällräddningen, Försvarsmakten, Svenska bergsguiders organisation, Svenska liftanläggningars organisation, Svenska klätterförbundet, Svenska Fjälledarorganisationen, Friluftsfrämjandet, Luleå tekniska universitet samt aktiva lavininstruktörer. Den breda förankringen innebär att du kan lita på att utbildningsinnehållet är kvalitetssäkrat och att utbildningarna ligger i framkant samt följer de senaste internationella riktlinjerna.

Utbildningarna vänder sig både till människor som är yrkesverksamma i fjällmiljö och till allmänheten som vistas i fjällmiljö på fritiden. Syftet är att öka säkerheten och ge enskilda personer och organisationer bättre möjligheter att hantera risker i lavinterräng.