• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för tisdag 11 maj

Ett kallt och ett varmt problem

Våren är på ingång. Värme väntas. Men innan dess, en sista, kall natt. Nattkylan gör att vi fortsätter varna för drevsnöflak. Drevsnön är ett problem på kalfjället och då främst i skuggiga, kalla sluttningar. Det väntas även lite snö och blåst som kan förvärra problemet i mer nordvända väderstreck. För att hantera drevsnön är rådet att inte åka brantare än 30 grader samt hålla uppsikt på om snön spricker eller bildar flak.

Med våren kommer förstås även värme. Uppvärmningen försämrar problemet med våta laviner. Till en början framför allt i brantare terräng och i närheten av stenar, klippor eller barmark. Även platser med tunt snötäck värms fort upp. Hantering av våta laviner innebär att vara uppmärksam på om snön är varm eller inte. Spana också efter rullande snöbollar eller snöhjul. Varm snö är ofta farlig snö.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Våra observationer

Under måndagen har vi besökt Kärkechorru för att gräva snöprofiler på ost- och västsidor. Under den gångna helgen och veckan har observationsturer gått till olika platser i främst de västliga delarna av prognosområdet: Vassitjåkka, Kårsavagge, Guoblavagge och området norr om Riksgränsen.

Lavinaktivitet
Otaliga lössnölaviner är noterade i området under måndagen. De har gått i branta och oftast klippbundna fjällsidor som lutar åt ost till syd. En spontan mindre lavin i drevsnön hade gått under söndag kväll eller måndag förmiddag på en nordostsida på kalfjället på Vassitjåkka. Ytterligare en liten drevsnölavin löstes ut av skidåkare på Kaisepakte under söndagen i mycket brant terräng.

Snötäcke och väder
Helgens snöfall har lagt in 10 till 40 centimeter av drevsnö på främst ostliga fjällsidor. När den föll var den riktigt mjuk och fin men har under måndagen börjat styvna något samt att vissa områden är riktigt vindpåverkade. De största mängderna ny snö har lagt sig i de västra delarna av prognosområdet. Under drevsnön, ungefär 30 till 60 centimeter ned i snötäcket finns ett tjockare lager återfrusen snö. Ovanpå detta lager har facetter observerats på vissa platser. De utgör ett svagare lager i snötäcket. I lägre terräng, ungefär upp till 750 meter över havet har solen värmt upp den övre delen av snötäcket. I snöprofilen på västsidan under måndagen noterades nya ytnära fasetter- vilket kan komma bli ett framtida bekymmer om de täcks av ny snö. Måndagen har bjudit på strålande sol och lugnt väder. Fortsatt kallt på kalfjället med någon minusgrad, i dalgångarna någon plusgrad. Under den gångna helgen har vädret varit mulet till halvklart med tidvis snöfall. Svag till frisk vind, från väst till sydväst. Från 2 plusgrader till 8 minusgrader.

Fjällväder

Natt mot tisdag sjunker temperaturen i dalgångarna till enstaka minusgrader och på topparna ner till omkring minus 10 grader. Samtidigt mulnande söderifrån som under sen natt eller tidig tisdag morgon följs av snöfall som tidvis får inslag av regn. Då också tilltagande syd- eller sydostlig vind, upp till frisk eller lokalt hård vind. På tisdag i dalgångarna 0 till 3 plusgrader, på kalfjället 0 till 3 minusgrader. Nederbörden drar bort norrut under tisdag eftermiddag och följs av något uppluckrat molntäcke. Vinden vrider till väst eller sydväst och avtar något. I främst den västra delen kan någon enstaka by av snö eller regn dra in. Total snömängd 2 till 5 centimeter, i dalgångarna främst 0 till 2 centimeter.

Förväntad utveckling

Måttlig

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x