• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för fredag 26 februari

Råd för fredagen

Det väntas fortsatt blåsigt väder och nederbörd i området. Detta innebär att flaket med drevsnö byggs på och att belastningen ökar på vårt bestående problem. Bedömningen är att drevsnön går att påverka av en enskild skid-, snowboard- eller skoteråkare. Om lavinerna sprider sig till svagheter längre ned i snötäcket kan de bli stora och otäcka. Så länge den hårda vinden och snöfallet pågår är rådet att hålla avstånd till branta sluttningar. Kom ihåg att på väderskyddade platser i skogen kan det finnas terrängformationer som är stora nog att skapa farliga laviner.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Stora till mycket stora laviner

Våra observationer

Under torsdagen har vi inte utfört några fältobservationer men vi har fått bra information från skidanläggningarna i området. Våra största frågetecken är hur den nya vikten i form av regn och snö påverkar våra bestående svagheter i snötäcket.

Lavinaktivitet
En stor lavin har observerats på Nuolja i Abisko. Lavinen gick på en ostvänd fjällsida på kalfjället på cirka 1000 meters höjd. Vi tror att den har lösts ut spontant under natten till torsdag efter hårt snödrev på kalfjället. En trolig misstanke, baserat på höjden på brottkanten och glidytan med synliga stenar, är att lavinen var ett så kallat bestående flak.

Väder och snötäcke
Under natten till torsdag har ett lågtryck dragit in över prognosområdet med hårda västliga vindar under natten. Lugnare vindar under dagen men på kalfjället har det fortsatt varit blåsigt. 7 millimeter nederbörd i smält form har fallit längst i väster under torsdagen och den har kommit både som snö och regn. Milt väder har dominerat dagen med några plusgrader i dalen. Fryspunkten har legat på cirka 1000 meter över havet.

Det milda vädret har medfört en värmepåverkad snöyta upp till cirka 1000 meters höjd. Drevsnöflak återfinns i främst ostvända väderstreck och är tjockast på kalfjället. Snötäcket som helhet skiljer sig åt i tjocklek, främst med tanke på höjden men en öst-västlig skillnad finns också. I låglandet är snön tunn, mjuk och svag. I trädgräns och kalfjäll är snötäcket generellt sett hårt. Mjukare snö återfinns på ytan men under den så ligger det riktigt hård snö. Under den återfinner vi flera svagheter, i form av fasetter och bägare, i anslutning till äldre skarlager.

Fjällväder

Halvklart till mulet och snöbyar som kan ge 1 till 15 centimeter, mest i västra delen. 1 till 7 minusgrader, kallast i högterräng. Tilltagande nordvästlig vind som fredag är frisk till hård och i högterräng mycket hård.

Förväntad utveckling

Betydande

x