• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för tisdag 19 januari

Förrädiskt lugn råder

Det är klart, kallt och svaga vindar. Hur kan det då vara lavinfarligt? Svaret ligger förstås begravt i snön. Där nere gömmer sig ett lavinproblem som heter bestående flak. "Bestående" innebär att det finns en uppenbar svaghet som kommer att finnas kvar under en längre tid. "Flak" kommer sig av att det ligger hårdare snö ovanpå den här svagheten som gör att sprickor lätt kan spridas och laviner utlösas.

Det här problemet är svårt att hantera eftersom det inte ger några ledtrådar på snöytan eller i vädret. Enda sättet att förhålla sig till bestående flak är att helt lita på våra lavinprognoser och konsekvent undvika brant åkning i de höjder och väderstreck vi varnar för. Åk inget som lutar mer än 20 grader och akta dig särskilt för platser där snötäcket är tunnare, exempelvis i närheten av uppstickande stenar och barmark.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Små till stora laviner

Våra observationer

Under måndagen har vi besökt området runt Nakervaare och söderut. Vi har letat efter hur drevsnön från slutet av förra veckan och helgen påverkat lavinfaran. Snötäcket i det här området är tunt men från cirka 600 till 700 meters höjd och uppåt finns det mera snö. Vi saknar observationer från områden längre från väg E10 och på höjder över 1300 meter, till exempel Hoiganvagge och Abiskoalperna.

Lavinaktivitet
Omfattande lavinaktivitet har noterats i området runt Nakervaare. Flertalet små laviner och två större laviner har observerats. Gemensamt för dessa är att de har utlösts på platser där större mängder snö har ansamlats i östvända väderstreck (t.ex. nordost, ost, sydost). Lavinerna tror vi har gått under fredag eller lördag, antingen naturligt eller av renar eller människor. Från övriga prognosområdet har vi inte fått in några rapporter på lavinaktivitet men vi tror att det beror på avsaknaden av människor i den terrängen.

Snötäcke och väder
Snötäcket i området som helhet är mycket tunt för årstiden, men på det högre kalfjället finns det mer snö. Den allra östligast delen prognosområdet (Nakervaare) har generellt sett mer snö än det västra. Snöytan är som regel mycket hård men i skyddade formationer kan man hitta 10 till 20 centimeter mjuksnö. Vi har återigen noterat rimfrost på snöytan som kan bilda ett svagt begravt lager i framtiden. Flera djupa och bestående svagheter (fasetter och rimfrost) finns redan nu begravda i snön. Vi har noterat whumpfljud och utbredd sprickbildning i samband med skidåkning. Våra belastningstester visar också att det går att påverka djupa svagheter i snön. Efter några dagar av varmare temperaturer och måttliga till friska västliga vindar har nu kylan återvänt, vinden har varit svag till måttlig från väster.

Fjällväder

Under måndagen klart eller halvklart och uppehåll, frisk vind omkring syd och omkring 10 till 15 minusgrader. Under tisdagen mulnar det långsamt på österifrån och lätt snöfall kan lokalt förekomma. Frisk vind omkring sydost.

Förväntad utveckling

Måttlig

x