• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för måndag 22 februari

Råd för måndagen

Veckan börjar på samma sätt som den slutar, med Bestående flak och Drevsnö. Främsta kännetecknet för vårt bestående lavinproblem är att faran är osynligt för ögat.  Laviner kan bli stora om en skoter- eller skidåkare påverkar svagheten. Det kan gå att lösa ut laviner på avstånd, även om du själv inte befinner dig i brant terräng. Drevsnön har skapats av hårda vindar i kombination snöfall under de senaste dagarna. Under Lavinproblem kan du läsa om var i terrängen problemen finns. 

Se till att marginalerna är på din sida när du hanterar det bestående flaket. Terräng brantare än 30 grader skall undvikas, speciellt om sluttningen är konvex. Var särskilt försiktig på platser där snötäcket går från tunt till tjockt samt där stenar, klippor och barmark sticker upp ur snön. 

Drevsnön hanteras genom att undvika branta läformationer där den samlats. Drevsnö känns igen som slät, jämn och orörd.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Mycket känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Små till stora laviner

Våra observationer

De senaste dagarna har endast en kortare observationstur kunnat genomföras ovanför Björkliden på grund av hårt väder. Vi har då undersökt den senaste drevsnön från helgens hårda ostliga vindar.Tidigare under veckan har flera observationsturer gjorts, främst i de västra delarna av prognosområdet.

Lavinaktivitet
Vi har inte observerat några nya laviner under de senaste dagarna, men det hårda vädret har försvårat observationer. Tidigare under veckan har flera laviner observerats.

Väder och snötäcke
Under söndagen friska till hårda vindar i ostliga riktningar. Kraftigaste vindarna observerades i lågterrängen. Måttligt snödrev noterades.Snötäcket varierar stort inom området. Främst med tanke på höjden men skillnader mellan västra och östra delarna av området förekommer även.

I låglandet är snötäcket tunt, mjukt och svagt med tjocka lager av svag snö närmast marken. Längre upp mot trädgränsen och kalfjället ökar snömängderna men snön blir också betydligt hårdare.I främst västliga sluttningar samt spridda mindre läformationer hittar vi den senaste drevsnön. Den är relativt mjuk och bedöms ha samlats i 5 till 40 cm flak. Under den ligger det mjuka till kompakta/hårda äldre drevsnöflak. De täcker i sin tur flera djupt begravda svagheter i form av facetter (sockersnö) och bägarkristaller. Lavinaktivitet och tester i snöprofiler visar tydligt att snön fortsatt är instabil på flertalet platser i området.

Fjällväder

Ostlig eller sydostlig vind, fram till i kväll hård på utsatta platser. Mest mulet och tidvis lätt snöfall. Total snömängd 2-5 cm. Först 12-18 minusgrader, i morgon måndag 5-15 minusgrader, lägst i lågterrängen.

Förväntad utveckling

Betydande

x