• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för onsdag 24 februari

Onsdag - blåsigt och mildare

Låg sannolikhet men stor konsekvens. Så kan vi enklast beskriva risken att utlösa en lavin just nu. De farliga platserna har blivit färre i takt med att vinden har blästrat fjällsidorna. Flaken har blivit mycket hårda och fungerar som en sköld ovanpå djupare begravda svaga lager. Eventuella laviner blir däremot väldigt farliga eftersom de blir stora med hårda flak.

Terräng brantare än 30 grader innebär ökad risk. Vi bedömer att laviner fortfarande är möjliga att utlösa på enstaka platser. Typiskt där snötäcket på fjällsluttningarna är tunnare, exempelvis ovanför konvexa sluttningar samt kring stenar, klippor och barmark.


Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Våra observationer

De senaste dagarna har vi utfört observationsturer i området runt Låktastugan. Vi har försökt reda ut den tidigare drevsnöns känslighet men framför allt våra bestående flak och hur de reagerar. De tidigare tydliga signalerna på djupa instabiliteter lyser nu med sin frånvaro, därmed inte sagt att de har stabiliserat sig helt. Problemet är just nu svårt att ta på och en hel del osäkerhet råder angående dess utbredning, både i väderstreck men även i höjd. Vi kan se att området runt trädgränsen verkar vara mer instabilt än högt uppe på kalfjället. Drevsnön från helgen verkar ha bundit bra mot underlaget då vi inte sett några tecken på instabilitet i den. Drevsnöflaken är som regel kompakta men det går att hitta fåtalet platser med lite mjukare snö.

Lavinaktivitet 
Några mindre drevsnölaviner har utlösts med sprängmedel på en nordsida i Abisko under måndagen. Den aktuella fjällsidan är dock inte optimal för att samla snö vid de tidigare hårda vindarna. Endast så kallad skråladdning av drevsnö har skett. 

Väder och snötäcke 
Tisdagen har medfört lugnare väder över området med svaga till måttliga vindar. Lätt marknära snödrev har noterats på kalfjället. Temperaturen har legat på minus 15 grader i dalgångarna upp till minus 4 på kalfjället. Snötäcket varierar stort inom området. Främst med tanke på höjden men skillnader mellan västra och östra delarna av området förekommer även. I låglandet är snötäcket tunt, mjukt och svagt med tjocka lager av svag snö närmast marken. Längre upp mot trädgränsen och kalfjället ökar snömängderna men snön blir också betydligt hårdare. Överst i snötäcket ligger det mjuka till kompakta drevsnöflak som åtföljs av riktigt hårda äldre drevsnöflak. De täcker i sin tur flera djupt begravda svagheter i form av facetter (sockersnö) och bägarkristaller.

Fjällväder

Svag eller måttlig sydlig eller sydvästlig vind. Under tisdag kväll minskad molnighet. 3 till 10 minusgrader, lägst på topparna. I norr vid Torneträsk fortsatt kallare med 10 till 15 minusgrader.  Natt mot onsdag ökar både molnigheten och vinden. Från onsdag morgon måttlig till frisk vind omkring sydväst, på kalfjället frampå dagen hård eller lokalt mycket hård på de högsta topparna. Från onsdag morgon även snöfall som under dagen ger 5 till 10 centimeter nysnö, framåt eftermiddagen kan något inslag av regn eller blötsnö förekomma i lågterrängen. Under onsdagen stora temperaturvariationer i området, på kalfjäll samt Torneträsk omkring 5 till 10 minusgrader och i lågterrängen under eftermiddagen upp till någon plusgrad.

Förväntad utveckling

Nederbörd och vind i väderprognosen borgar för ett nytt drevsnöproblem.

Betydande

x