• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för onsdag 07 april

Snö + vind = lavinfara

Drevsnöflaken byggs på av täta snöbyar och hårda vindar. Snön hamnar på vindskyddade branta fjällsidor och i läformationer. Den nya snön kommer högst troligt att vara känslig för belastning från skid- eller skoteråkare. Samtidigt testas än en gång hållfastheten på djupare begravda svaga lager som får ökad belastning ovanpå sig.  Även om vädret skulle lugna sig under eftermiddagen så är vår rekommendation att undvika alla läsluttningar brantare än 30 grader under hela onsdagen. 

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Mycket känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Stora till mycket stora laviner

Våra observationer

Tisdagen har fört med sig mulet och blåsigt väder i området med dålig sikt som följd. Därmed har vi inte utfört någon observationstur utan förlitat oss på information från skidanläggningar och guider i området. Under måndagen har vi besökt området väster om Björkliden samt Kårsavagges dalgång. 

Lavinaktivitet 
Under tisdagen har vi trots den dåliga sikten observerat några mindre spontana drevsnölaviner på Nuolja i Abisko. De har gått på ostvända fjällsidor på 700-800 meter över havet. Under måndagen observerades fem stora laviner. De uppskattas ha gått någon gång mellan söndag morgon och måndag morgon. Två stora laviner har gått i brant terräng i Kårsavagge. En lavin var ett drevsnöproblem och gick på en ost till nordostsida. Den andra var ett bestående flak som släppte nede vid marken. Den lavinen gick på en nordostsida. Båda lavinernas startzoner var på cirka 1200-1300 meter över havet. Norr om Riksgränsen har två stora drevsnölaviner noterats på sydostsidor, cirka 700 meter över havet. En till stor drevsnölavin har gått i Vadvetjåkka nationalpark på en sydostsida, cirka 1100 meter över havet. Flera mindre skidåkarutlösta laviner löstes ut på Nuolja i Abisko under söndagen. 

Snötäcke och väder 
Det har fallit cirka 10-20 centimeter snö under kvällen och natten till tisdag, mest snö i det östra området-Abisko-Bergfors. Under tisdagen har ett nytt nederbördsområde dragit in västerifrån vilket har medfört mer snö i det västra området. Vindarna har varit friska till hårda på kalfjället med främst nordvästlig riktning. Temperaturerna har legat på minus 2-6 grader i området, undantaget Abisko som haft någon plusgrad. Ett nytt drevsnöflak har bildats under snödrevet, tjockast på det högre kalfjället, tunnare flakbildning har noterats i trädgränsen. Ett mjukare lager med snö ligger under de nya flaken. Djupare ner i snötäcket ligger det flera lager med svaga och bestående snökristaller, så kallade fasetter och bägare. De bestående lagren visar fortfarande tecken på svaghet på platser där det lagt sig ny drevsnö och på platser med mycket tunt snötäcke på kalfjället. Det ytligaste svaga lagret är från det milda vädret den 28 februari. Djupare ner i snön ligger det tjocka lager med välutvecklade bägarkristaller. I lågterrängen är snötäcket mjukt och svagt i sin uppbyggnad och har fått en tydlig värmepåverkan av milda dagstemperaturer och solinstrålning. Återfrysning har skett under nätterna.

Fjällväder

Nordvästlig vind och på kalfjället hård eller mycket hård, 15 till 20 m/s. Tidvis snöbyar som kan vara täta och ge siktnedsättning, fram till onsdag kväll i västra delen 15 till 30 cm. Öster om Abisko 2 till 10 cm. Temperatur dag som natt mellan 2 och 8 minusgrader, kallast i högterrängen.

Förväntad utveckling

Betydande

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x