• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för måndag 03 maj

Välj väg efter lutningen

Måttliga vindar i kombination med snöfall väntar under måndagen. Drevsnöflaken på fjällens ost och sydsidor kan fortsatt gå att påverka. De äldre begravda svagheterna kräver stor belastning för att påverkas, men har man oturen så kan lavinerna bli stora. 

Då fjällen ligger inbäddade i nysnö kan vara svårt att identifiera de farliga platserna med blotta ögat. Rådet är att ta det säkra före det osäkra. Att välja åk utifrån lutning är ett effektivt sätt att minimera riskerna. Terräng flackare än 30 grader är generellt ett säkrare vägval. Lutningsverktyget i kartan är ett bra hjälpmedel för att planerna dagens färdväg. Terräng med jämnare lutning är att föredra framför platser med konvex form. Kom ihåg att små laviner kan få stora konsekvenser om dom inträffar i eller nära terrängfällor. 

Vi vill även göra er uppmärksamma på att vinden väntas vända till ostlig under måndagen. Detta innebär att det kan bildas nya flak med drevsnö på enstaka sluttningar som lutar åt väster.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt för stor belastning på många sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt för stor belastning på vissa sluttningar

Våra observationer

Under lördagen gick en observationstur till Låktatjåkka och Goublavagge för att undersöka den senaste drevsnön. Tidigare i veckan har flera observationsturer genomförts till Gatteroaivi, Kårsavagge, Låktastugan och Nagirvarri. 

Lavinaktivitet
En liten skidåkarutlöst lavin har observerats i närheten av Låktastugan. Den lavinen har gått i den senaste drevsnön. En stor naturlig lavin har gått strax väster om Låktastugan. Den lavinen har gått på grund av smältvatten från en bäck som tilläggsbelastat snön. Tidigare i veckan har ett några fler laviner observerats i drevsnön, Både naturliga laviner och från lavinbekämpning. 

Snötäcke och väder
De senaste dagarnas snöfall har lagt in mjuk snö i stora delar av terrängen. På kalfjället återfinns 20–60 centimeter mjuk drevsnö. Drevsnön har ackumulerats i rikligast mängd i de västra delarna av prognosområdet och återfinns främst på syd till nordostsluttningar.Under drevsnön återfinns ett tjockt lager hård återfrusen snö. I anslutning till den återfunna snön har ett svagare lager bestående av fasetter observerats. Djupare ned i snötäcket finns flera gamla lager av drevsnö med några bestående svaga lager emellan. I lågterrängen är drevsnölagret tunnare och på höjder under cirka 750 meter över havet har solen värmt upp ytsnön. 

Det har varit mulet till halvklart väder med snöbyar. Lokalt har dimma förekommit. Lugnt till måttliga vindar från nordväst. 0 till 7 minusgrader.

Fjällväder

Under hela perioden tidvis snöfall eller snöbyar som fram till måndag kväll väntas ge omkring 10 cm i ostligaste delen av området, omkring 5 cm i området kring Abisko och 1-3 cm vid Riksgränsen. Vinden blir söndag kväll och natt mot måndag svag till måttlig, nordlig eller växlande. Under måndagen vind omkring ost som på kalfjället tidvis kan vara frisk. -2 till -8 grader, mildast i lågterrängen.

Förväntad utveckling

Måttlig

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x