• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Kebnekaisefjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för onsdag 07 april

Vinden driver lavinfaran

Drevsnöflaken byggs på av täta snöbyar och hårda vindar. Snön hamnar på vindskyddade branta fjällsidor och i läformationer. Den nya snön kommer högst troligt att vara känslig för belastning från skid- eller skoteråkare. Samtidigt testas än en gång hållfastheten på djupare begravda svaga lager som får ökad belastning ovanpå sig.  Även om vädret skulle lugna sig under eftermiddagen så är vår rekommendation att undvika alla läsluttningar brantare än 30 grader under hela onsdagen. 

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Mycket känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Våra observationer

Under tisdagen undersökte vi snön kring trädgränsen i olika delar av Ladtjovagge. 

Lavinaktivitet 
Inga nya laviner rapporterade under tisdagen. I helgen gick det en del spontana mindre laviner i den drevsnö som samlades under det intensiva snödrevet. Tester i tunnare snötäcken visar att det lätt går att påverka det bestående flaket. 

Snötäcke och väder 
I västra och norra delen av området är snöytan mjuk och kall. I det södra och östra området finns också den mjuka drevsnön, men där i mindre mängd. En hård skare är framblåst på vindutsatta platser och stora platåer. Djupare ned i snötäcket, under flak av mycket varierande tjocklek, finns det långlivade svaga lagret med facetterade snökristaller. Minusgrader i hela området de senaste dagarna. Molnigt och svag till måttlig vind från väst och nordväst under tisdagen.

Fjällväder

Nordvästlig vind och på kalfjället hård eller mycket hård, 15 till 20 meter per sekund. Tidvis snöbyar som kan vara täta och ge siktnedsättning, fram till onsdag kväll i västra delen 10 till 20 centimeter. I östra delen 2 till 10 cm. Temperatur dag som natt mellan 4 och 10 minusgrader, kallast i högterrängen.

Förväntad utveckling

Betydande

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x