• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Kebnekaisefjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för fredag 09 april

Två lavinproblem

Drevsnöflaket på ost- och sydsluttningar behöver ytterligare tid för att helt binda ihop men den gamla snöytan. Under fredagen kan det bildas nya flak med drevsnö på sluttningar som lutar mot väst. Vi förväntar oss att de blir tunna och bara kommer finnas på enstaka platser. 

Längre ned i snötäcket lever de djupare begravda svaga lagren vidare. Även om de är svåra att påverka så kan oturen vara framme. Sannolikheten är liten men konsekvenserna stora ifall du kommer åt en svag punkt. Går laviner i det bestående flaket väntas dom bli stora och farliga. 

Bestående flaket styr riskhanteringen. Effektivast hanteras faran genom att välja flack terräng. Sluttningar som lutar mindre än 30 grader är generellt ett säkrare vägval. Välj sluttningar som är jämna och plana, undvik konvexer och områden där du misstänker att snödjupet varierar mellan grunt och djupt.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt för stor belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Stora till mycket stora laviner

Våra observationer

Torsdagens fältarbete gjordes kring Tarfaladalen. Framför allt undersökte vi utbredning och känslighet i drevsnöflaket som bildades under onsdagen. Vi har så klart även kikarspanat efter nya laviner. 

Lavinaktivitet
Vi har observerat två små spontana laviner i drevsnö på sydostliga sluttningar som gått under onsdagen. Dessutom har en ny stor lavin i bestående flak observerats på en sydostsluttning. Den har gått under onsdagen eller torsdagen. Lavinen är en "step down", alltså har ett drevsnöflak som lossnat först, och belastningen av detta har triggat det bestående flaket. Ytterligare några liknande "step down"-laviner har observerats på ostliga och nordostliga sluttningar, dessa är dock någon dag äldre. 

Snötäcke och väder
Det nya drevsnöflaket som bildades under onsdagen är på många ställen hårt, men i mer vindskyddade formationer går det hitta mjukare snö. Drevsnöflaket har framför allt lagt sig i terräng brantare än 35 grader. En hård skare är framblåst på där det inte ligger någon ny drevsnö. Djupare ned i snötäcket, under flak av mycket varierande tjocklek och hårdhet, finns det långlivade svaga lagret med facetterade snökristaller. Den nya lavinen som observerats berättar både att det fortfarande går att påverka det bestående flaket, men att det krävs en del belastning. Dock tror vi att platser där snötäcket är tunnare fortfarande kan påverkas av en människas tyngd. Detta visar även våra tester där lagret ligger inom 1 meter från snöytan. 

Under torsdagen har det varit klart till halvklart, svaga till friska vindar från väst, och mellan 1 och 13 minusgrader.

Fjällväder

Efterhand mest klart väder. Under fredagen mulnande och från förmiddagen snöfall söderifrån. 2-5 cm, på topparna upp mot 10 cm. Växlande vind. Under fredagen ostlig eller sydostlig vind som tilltar och blir måttlig till frisk. Natt mot fredag 15-25 minusgrader, kallast på topparna. Fram på fredagen 5-10 minusgrader.

Förväntad utveckling

Måttlig

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x