• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen


Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för lördagen

Drevsnöflaken fortsätter att byggas på och sannolikheten att utlösa stora laviner ökar. Var mycket försiktig när du rör dig på sluttningar brantare än 30 grader och utvärdera varje terrängparti noggrant. Är drevsnön djupare är 30 cm ökar sannolikheten att utlösa en lavin markant. 

Det är troligt att drevsnöflaken stabiliserar sig inom ett till två dygn så avstå från dom branta åken under lördagen. Ser du sprickor som skjuter iväg från skidorna är det ett tydligt tecken på lavinfara. Välj då flackaste vägen därifrån. 

Hängdrivorna som just nu är mycket stora i området har en tendens att rasa då de byggs på av ytterligare drevsnö vilket kan göra att lavinerna blir ännu större.

Förväntad utveckling

2. Måttlig


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck

Vinden kommer att vrida från ost till nordväst och nya drevsnöflak kommer bildas på sydliga och sydostvända sluttningar. 

SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Lavinaktivitet 
Vi har under fredagen sett ett flertal laviner. De flesta små, men även ett par stora. Några av de större lavinerna har utlösts av fallande hängdrivor, vilket gjort lavinerna större och farligare. De flesta lavinerna har gått i sydliga till ostliga väderstreck. 

Snötäcke och väder 
Under fredagen har vinden varit mestadels måttlig men runt kammar och toppar har vinden vart frisk med snödrev som följd, mest påtagligt i dom södra delarna av området. Hängdrivorna fortsätter att byggas upp och är nu på många ställen i nordostliga till sydostliga väderstreck ordentligt stora. Vädret har vart skiftande med sol som tittat fram blandat med snöbyar.

Fjällväder

Halvklart till mulet och tidvis snöbyar under fredagkvällen, natten och under lördagen. Fredag natt 1-5 cm. På lördag ytterligare 1-5 cm, mest i västra delen av området. Temperatur natten mot lördag 8-15 minusgrader, kallast i hög terräng. På lördag 5-10 minusgrader. På fredag kväll och natt nordvästlig eller västlig på kalfjället måttlig till frisk vind. Under lördagen västlig vind och tillfälligt ökande lokalt hård på kalfjället.
x