• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för fredag 26 februari

Råd för fredagen

Fredagen bjuder på fortsatt blåsigt väder, milda temperaturer i lågterräng och kallgrader i den högre. Detta medför att lavinfaran kvarstår under fredagen. Regnet och den blöta snön som föll under onsdag och torsdag har ökat belastningen på de bestående svagheterna.

De milda temperaturerna har påverkat snötäcket och gjort det svagare. Även sol kan snabbt värma upp ytsnön, framförallt i branta sydvända terrängformationer. Undvik att vistas i branta sluttningar i nedanstående väderstreck och höjder. Även områden med varierande snödjup bör undvikas, till exempel där stenar och klippor sticker upp ur snön eller terrängen är konvex. I den högre terrängen är det minusgrader. Här har det bildats flak med drevsnö i branta läformationer. Kom ihåg att på väderskyddade platser i skogen kan det finnas terrängformationer som är stora nog att skapa farliga laviner.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Våra observationer

I dag torsdag har vi observerat runt Kittelfjället och Borgafjället, vårt fokus har varit att undersöka hur temperaturökningen påverkar snötäcket. Vårt främsta fokus är fortfarande det bestående flaket och under de senaste dagarna har våra tester visat att vår uthålliga, bestående svaghet fortfarande kan påverkas. Dagens observationer visade att snötäcket börjar bli påverkat av temperaturökningen och den hårda, varma vinden. Väderpåverkan gör att snön blir kompaktare och det ger en ökad belastning på svagheter som finns i snötäcket.

Lavinaktivitet
Under dagen har vi observerat en del laviner som gått under natten mot torsdag. Några laviner släppte på vår bestående svaghet och de andra har varit mer av typen blöta lössnölaviner runt trädgränsen. De laviner som gått på vårt bestående lager har varit stora. Alla laviner som vi har observerat har släppt i tunnare snötäcken runt stenar och klippor i terräng med över 35 graders lutning.

Snötäcke och väder
Under torsdagen har vi haft stark sol och hårda västliga vindar på kalfjället med en temperatur runt plus fyra grader. Under onsdagen och torsdagen har vi haft mycket växlande väderförhållanden och stormigt väder med varma temperaturer. De varmare temperaturerna påverkar snön. I skogsterräng har snön blivit blöt och klistrig. Runt trädgränsen är den också fuktig och värmepåverkad. På kalfjället finns torr lössnö kvar men med dagens hårda vind har mycket transporteras neråt och till läsidorna.

Fjällväder

Halvklart till mulet och tidvis byar av snö eller blötsnö som kan ge 1 till 5 centimeter. Från någon plusgrad i lågterräng till 4 till 5 minusgrader i högterräng. Måttlig till frisk västlig vind som natt mot fredag vrider till nordväst och ökar till frisk till hård.

Förväntad utveckling

Betydande

x