• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för tisdag 19 januari

Förrädiskt lugn råder

Det är klart, kallt och svaga vindar. Hur kan det då vara lavinfarligt? Svaret ligger förstås begravt i snön. Där nere gömmer sig ett lavinproblem som heter bestående flak. "Bestående" innebär att det finns en uppenbar svaghet som kommer att finnas kvar under en längre tid. "Flak" kommer sig av att det ligger hårdare snö ovanpå den här svagheten som gör att sprickor lätt kan spridas och laviner utlösas.

Det här problemet är svårt att hantera eftersom det inte ger några ledtrådar på snöytan eller i vädret. Enda sättet att förhålla sig till bestående flak är att helt lita på våra lavinprognoser och konsekvent undvika brant åkning i de höjder och väderstreck vi varnar för. Åk inget som lutar mer än 20 grader och akta dig särskilt för platser där snötäcket är tunnare, exempelvis i närheten av uppstickande stenar och barmark.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Våra observationer

Under dagens observationstur fokuserade vi på nordvästliga till nordöstliga väderstreck. Under den senaste veckan har vi besökt större delen av området, Borgafjällen, Gitsfjället och området runt Kittelfjäll.

Lavinaktivitet
Under de senaste dagarna har vi observerat ett antal laviner som gått under helgen i sydliga till ostliga väderstreck. En av dem var en skidåkarutlöst större lavin i brant terräng.

Snötäcke och väder
Under de senaste dagarna har det varit kallt och klart väder. Temperaturer ner mot minus 30 i dalgångarna och upp till minus 8 på högre höjd. I norra delen av området är snön hård och vindpåverkad uppe på kalfjället och ner till trädgränsen. I skogen är snön mjukare och det finns fortfarande mycket lössnö kvar. I södra delen av området är snötäcket inte lika vindpåverkat och där sträcker sig den mjuka snön från skogen upp mot trädgränsen. Uppe på kalfjället är snön delvis vindpackad med inte lika hård som i de norra delarna. En bit ner i snötäcket har vi bestående svagheter i form av rimfrost och fasetterad snö. Det svaga lagret har varit boven i flertalet av de observerade lavinerna den senaste tiden. Snöytan var även täckt av rimfrost och facetterad snö under dagens observationstur.

Fjällväder

Från måndag kväll klart och uppehåll. 10 till 20 minusgrader på kalfjället, kallast i dalgångar. Måttlig vind på kalfjället.

Förväntad utveckling

Måttlig

x