• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för onsdag 13 januari

Ett förrädiskt lugn efter stormen

Till alla som tänker ge sig ut och åka på fjället så vill vi mana till tålamod och försiktighet under onsdagen. När snöovädret drar bort och ersätts med lugnare väder så är vårt råd att betrakta alla branta sluttningar med indrevad snö som lavinfarliga. Säkrare alternativ är sluttningar med flackare lutning (under 30 grader) och som inte heller ligger direkt nedanför brantare terräng.

Den nya snön är känslig för belastning av flera skäl. Först och främst har det kommit mycket snö på kort tid, i kombination med vind. Det är alltid en varningsflagga. Sedan så vilar de nybildade snöflaken på många sluttningar på ett lager av rimfrost. Det gör förhållandena än farligare, eftersom laviner kan sprida sig över en större yta än förväntat. Det går inte heller att utesluta att det går att utlösa laviner från flack terräng i direkt anslutning till nedanför branta sluttningar.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Mycket känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Våra observationer

En klassisk snöstorm har lagt sig över Södra Lapplandsfjällen. Tisdagen har gett kraftigt snöfall och storm med intensivt snödrev från ost-sydost. Det hårda vädret har gjort det svårt att kunna observera några större områden på fjället, under den pågående stormen. Vi har i stor del fått förlita oss till väderdata för tisdagens observationer. 

Lavinaktivitet 
Utan bevis så gör vi ändå antagande att det under pågående storm har släppt spontana laviner på en del sluttningar i området. Under föregående helg har vi också fått rapporter om ett par mindre laviner som har utlösts av skidåkare. Varav den ena var fjärrutlöst från avstånd. 

Snötäcke och väder 
Under den rådande snöstormen har stora mängder snö transporterats till sluttningar som vetter mot nord till sydväst. Under det senaste drevsnöflaket som nu lägger sig i ovan nämnda väderstreck, finns rimfrost som är känslig för belastning. De nya flaken förmodas på grund av mycket hårda vindar att vara tjockast och som mest utbredda i läformationer kring trädgränsen och på den nedre delen av kalfjället. Flaket kan mycket väl även finnas på öppna ytor ner i fjällbjörkskogen, exempelvis gläntor eller lavingator (där träd saknas på grund av tidigare års lavinaktivitet).

Fjällväder

Tisdag kväll och natt mot onsdag drar området med snöfall bort söderut men kan under kvällen ge ytterligare några cm nysnö. Kallare luft drar ner och temperaturen sjunker natt mot onsdag till 15-20 minusgrader. Ostlig vind, till en början hård på kalfjället men avtagande under natten mot onsdag. Under onsdagen uppehållsväder. Molntäcket luckras upp alltmer och ger plats för sol. Vinden svag eller måttlig ostlig eller sydostlig. Fortsatt 15-20 minusgrader.

Förväntad utveckling

Drevsnöflaken kommer fortfarande att vara känsliga för belastning.

Betydande

x