• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för fredag 15 januari

Bestående lavinproblem

Stormen tidigare i veckan har skapat flak med drevsnö ovanpå rimfrost på vissa sluttningar. Problemet är mest utbrett i läsluttningar på kalfjället och området runt trädgräns, men finns även lokalt i gläntor, bäckraviner och andra öppna ytor i brant terräng i skogen.

Vårt råd är att hålla avstånd till dessa platser. Bedöm lutningen och välj med fördel flackare terräng. Sluttningar flackare än 30 grader är mindre riskfyllda. Var extra uppmärksam på terrängfällor. En liten lavin kan medföra stora konsekvenser om du dras med in i skogen eller lavinen stannar i en svacka. Whumpfljud är tecken på att snön är svagare och att begravda snöskikt kollapsar. Kollapsen innebär att en lavin kan starta om det är tillräckligt brant.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Våra observationer

Stormen har lämnat 45 till 60 cm nysnö i vårt område.Under torsdagen har vi gjort observationsturer runt Gitsfjäll och Borgafjäll.  Fastkörning med snöskoter och snö upp till knäna, gjorde det tungt men roligt. Ovan trädgränsen blev det bättre bärighet och hårdare snö, men även där var snön bitvis både mjuk och djup.

Lavinaktivitet
Under dagens observationsturer har vi observerat ett par laviner som gått under stormen. Den ena var liten och har gått nära trädgränsen i nord-nordvästligt väderstreck. Den andra var stor och har startat i en tydlig läformation i västligt väderstreck högre upp på kalfjället. Båda lavinerna har troligtvis gått i ett relativt tidigt skede av stormen eftersom de till stor del var överdrevade av ny snö. Det borgar för att en del av de laviner som troligtvis har gått under lavincykeln som kommer vara svåra att se framöver. Vi har också sett flera torra lössnölaviner under dagens observations tur.

Snötäcke och väder
Kalfjället har blivit utsatt för hård vind. Fjällsidor som har legat mot vinden har många barblåsta ryggar och partier. På ställen där vinden har skråladdat sluttningarna, dvs i nordliga och sydliga väderstreck, är det mjuka flak. I rena läformationer i västliga väderstreck är flaken djupare. Runt trädgränsen är förhållandena liknande förutom att snötäcket är mer jämnt fördelat. På nordliga och nordvästliga väderstreck vet vi sedan tidigare att ett svagt lager av rimfrost fanns begravt innan stormen drog in. Men rimfrosten kan även finnas i fler väderstreck. De senaste 48 timmarna har vi fått mellan 40 och 50 cm snö. Nere i vindskyddad skog är snön bottenlös och man sjunker till midjan.

Fjällväder

Torsdag kväll och natt till fredag: minskad molnighet, under natten en del klara områden och då 10-15 minusgrader, på kalfjället ett par grader mildare.  Svag till måttlig nordlig eller nordvästlig vind, på kalfjället frisk eller lokalt hård vind.  På fredag tidvis klart och 5-10 minusgrader. Måttlig nordvästlig vind, på Kalfjället frisk eller tidvis hård vind.

Förväntad utveckling

Måttlig

x