• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för onsdag 20 januari

Varaktig varning

Det bestående flaket är vårt främsta bekymmer just nu. I dubbel bemärkelse dessutom. Förutom att lavinproblemet är svårare att upptäcka så orsakar det dessutom ofta farligare laviner. Ibland är bestående flak så känsligt att det kan utlösas på avstånd. Vanligare är att en åkare startar den här typen av lavin genom att åka i närheten av stenar, klippor eller barmark som sticker upp ur snön. Inte sällan spricker sluttningen också upp ovanför åkaren. Bestående flak hanteras främst genom att undvika de höjder och väderstreck vi varnar för. Väljer du ändå att åka måste du konsekvent minska lutningen till maximalt 20 till 25 grader. Håll dig också långt ifrån allt som sticker upp ur snön och undvik platser med tunnare snötäcke.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Våra observationer

Under dagens observationstur var en gammal bekant tillbaka, vinden. Och då framför allt på höjder över 1100 meter. Måttlig till frisk vind från sydost till ost. Under den senaste veckan har vi besökt större delen av området, Borgafjällen, Gitsfjället och området runt Kittelfjäll.

Lavinaktivitet
Under de senaste dagarna har vi observerat ett antal laviner som gått under helgen i sydliga till ostliga väderstreck. En av dem var en skidåkarutlöst större lavin i brant terräng.

Snötäcke och väder
Under de senaste dagarna har det varit kallt och klart väder. Temperaturer ner mot minus 30 i dalgångarna och upp till minus 8 på högre höjd. I norra delen av området är snön hård och vindpåverkad uppe på kalfjället och ner till trädgränsen. I skogen är snön mjukare och det finns fortfarande mycket lössnö kvar. I södra delen av området är snötäcket inte lika vindpåverkat och där sträcker sig den mjuka snön från skogen upp mot trädgränsen. Uppe på kalfjället är snön delvis vindpackad med inte lika hård som i de norra delarna. En bit ner i snötäcket har vi bestående svagheter i form av rimfrost och fasetterad snö. Det svaga lagret har varit boven i flertalet av de observerade lavinerna den senaste tiden.

Fjällväder

Under tisdag kväll mulnar det på österifrån, eventuellt lätt snöfall och frisk vind omkring ost som lokalt är hård. Under onsdagen snöfall som ger omkring 5 till 10 centimeter, frisk lokalt hård ostlig vind som framåt onsdagskvällen kan vara mycket hård. Omkring 15 till 20 minusgrader.

Förväntad utveckling

Betydande

x