• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för måndag 22 februari

Råd för måndagen

Veckan börjar på samma sätt som den slutar, med Bestående flak och Drevsnö. Främsta kännetecknet för vårt bestående lavinproblem är att faran är osynligt för ögat. Laviner kan bli stora om en skoter- eller skidåkare påverkar svagheten. Det kan gå att lösa ut laviner på avstånd, även om du själv inte befinner dig i brant terräng. Drevsnön har skapats av hårda vindar i kombination snöfall under de senaste dagarna. Under Lavinproblem kan du läsa om var i terrängen problemen finns.

Se till att marginalerna är på din sida när du hanterar det bestående flaket. Terräng brantare än 30 grader skall undvikas, speciellt om sluttningen är konvex. Var särskilt försiktig på platser där snötäcket går från tunt till tjockt samt där stenar, klippor och barmark sticker upp ur snön.

Drevsnön hanteras genom att undvika branta läformationer där den samlats. Drevsnö känns igen som slät, jämn och orörd.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Små till stora laviner

Våra observationer

Idag söndag har vi fokuserat på de nya drevsnöflaket, med hård till kraftig vind och måttligt snöfall har vi fått ett nytt drevsnöproblem på de sydvästliga till nordliga sidorna. Observationerna har varit begränsad på grund av dålig sikt och hård vind på kalfjället. Vårat främsta fokus är fortfarande det bestående flaket och under de senaste dagarna visar våra tester att vår uthålliga bestående svaghet fortfarande kan påverkas. Vi har även hört och känt kollapser och tydliga whumpf ljud i lägre terräng under gårdagen. Tidigare under veckan har vi besökt större delen av vårt området.

Lavinaktivitet
Under de senaste dagarna har vi haft mycket dimma och en begränsad sikt, som har gjort att vi inte har rapporterat några nya lavinaktiviteter. Vi vet däremot att det bestående problemet finns kvar där ute och det finns en stor sannolikhet att det gått nya laviner på platser vi inte har varit på. Tidigare i veckan fick vi in många rapporterade laviner runt om i hela området.

Snötäcke och väder
Under söndagen ligger fortfarande dimma i, nu med ännu mer snöfall och kraftig vind på topparna. Temperaturerna har legat på mellan minus 10 och minus 15 grader. Nere i skogen är snön fortfarande mjuk och relativt obunden, ju närmre trädgränsen man kommer så känner man ett tydligare flak ligga under den nya snön, däremot uppe på kalfjället är snön i största del vindpackad och hård men även där börjar den nya snön att fylla på

Fjällväder

Vind omkring sydost, på kalfjället frisk. Mulet och mest uppehåll. Måndag kväll lätt snöfall. Total snömängd 0-5 cm. 8-14 minusgrader.

Förväntad utveckling

Betydande

x