• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för tisdag 23 februari

Tisdag - växlande vindriktningar ökar osäkerheten

Det finns två lavinproblem. Ett som är lätt att upptäcka på snöytan. Ett som är dolt djupare ned i snötäcket. Den största faran finns i det dolda, det Bestående flaket. Vi ber dig att behålla fokuset trots få utlösta laviner senaste dagarna. Whumpfljud och sprickor som skjuter iväg i snön är tydliga varningstecken. I brant terräng, från cirka 30 grader, bedömer vi att det fortfarande är troligt att starta en stor lavin, ifall du belastar en svag punkt. Framförallt på sluttningar där snödjupet varierar med lutningen - från flackt och tunt till brantare och tjockare. Eftersom de farliga platserna är svåra att identifiera med blotta ögat så är det säkra alternativet att hålla avstånd till de branta sluttningarna.

Det synliga lavinproblemet är Drevsnöflaket. Det finns enbart på de sluttningar dit senaste dygnets snö har flyttats av vinden. Drevsnön kommer att vara tydligt slätare och mjukare än omkringliggande vindpåverkad snö. 

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Små till stora laviner

Våra observationer

Under de två senaste dagarna har vi fokuserat på de nya drevsnöflaket, med hård till måttlig vind och ihållande snöfall har vi fått ett nytt drevsnöproblem på de sydvästliga till nordliga sidorna. Observationerna har varit begränsade på grund av dålig sikt och hård vind på kalfjället. Vårt främsta fokus är fortfarande det bestående flaket och under de senaste dagarna visar våra tester att vår uthålliga bestående svaghet fortfarande kan påverkas. Vi har även hört och känt kollapser och tydliga whumpfljud i lägre terräng under gårdagen. Tidigare under veckan har vi besökt större delen av vårt området.

Lavinaktivitet
Under de senaste dagarna har vi haft mycket dimma och en begränsad sikt, som har gjort att vi inte har rapporterat några nya lavinaktiviteter. Vi vet däremot att det bestående problemet finns kvar där ute och det finns en stor sannolikhet att det gått nya laviner på platser vi inte har varit på. I början av förra veckan fick vi in många rapporterade laviner runt om i hela området.

Snötäcke och väder
Fortsatt dimma och lätt snöfall med måttlig vind på topparna. Temperaturerna har legat på omkring minus 10 grader. Nere i skogen är snön fortfarande mjuk och relativt obunden, ju närmre trädgränsen man kommer desto mer känner man ett tydligare flak ligga under den nya snön, däremot uppe på kalfjället är snön i största del vindpackad och hård men även där börjar den nya snön att fylla på.

Fjällväder

Under måndagskvällen drar ett snöfallsområde in och kan under natten och fram till tisdag förmiddag ge 10 till 15 centimeter nysnö.  Sydostlig vind, i lågterrängen svag eller måttlig, i högterrängen frisk eller under natten på topparna lokalt hård. Tisdag morgon avtagande och vridande åt väst eller nordväst. Fortsatt frisk vind på övre delen av kalfjället. Temperatur under natten 10 till 15 minusgrader, under dagen stigande temperatur 3 till 7 minusgrader.

Förväntad utveckling

Betydande

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x