• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för onsdag 24 februari

Onsdag - temperaturen stiger

Avsaknaden av lavinaktivitet senaste dagarna kan vara missvisande. Vi ber dig därför att behålla fokuset trots få utlösta laviner senaste dagarna. Osäkerheten ökar när temperaturen för första gången på månader stiger ovanför nollstrecket. Blir det bestående flaket mer känsligt för belastning?

I brant terräng, från cirka 30 grader, bedömer vi att laviner fortfarande är troliga ifall du belastar en svag punkt. Områden med "svag" snö finns framförallt där snödjupet varierar med lutningen - från flackt och tunt till brantare och tjockare. Whumpfljud och sprickor som skjuter iväg i snön är möjliga varningstecken, men avsaknaden ska inte tolkas som ett tecken på stabilitet. Eftersom den farliga snön är svår att identifiera med blotta ögat så är det säkra alternativet att hålla avstånd till de branta sluttningarna som pekas ut i lavinproblemet.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Våra observationer

I dag tisdag har vi observerat runt Borkafjället och Bäverfjället, vårt fokus har varit att hålla koll på vinden och vart den nya snön transporteras. Under dagen ändrades vindriktningen från sydost till mer rakt väst. Vårt främsta fokus är fortfarande det bestående flaket och under de senaste dagarna visar våra tester att vår uthålliga bestående svaghet fortfarande kan påverkas. Vi har även hört och känt kollapser med tydliga whumpfljud i lägre terräng under gårdagen.

Lavinaktivitet 
Under dagen har vi observerat men även fått in rapporter om ett flertal lössnölaviner, de flesta har släppt på sydsidor där solen kommit åt men även på brantare nordsidor där snön inget orkar ligga kvar.

Snötäcke och väder 
Under dagen har vi haft mycket växlande väderförhållanden. Allt ifrån mulet till solsken och växlande vindar. Temperaturerna har också gått lite upp och ner mellan minus 9 på morgonen som senare under dagen ökat till omkring nollgradigt. Nere i skogen är snön fortfarande mjuk och relativt obunden, ju närmre trädgränsen man kommer desto mer känner man ett tydligare flak ligga under den nya snön, däremot uppe på kalfjället är snön i största del vindpackad och hård men även där börjar den nya snön att fylla på.

Fjällväder

Tisdag kväll minskar molnigheten och vinden ökar. Under natten till onsdag måttlig till frisk vind omkring syd, på kalfjället hård och främst i norra Vindelfjällen på topparna tidvis mycket hård vind. 2 till 7 minusgrader. Onsdag morgon tillfälligt något avtagande vind, frampå dagen frisk och vridande till väst, på kalfjället lokalt hård. Från onsdag morgon snöfall som under dagen kan ge några centimeter nysnö, under eftermiddagen med inslag av regn eller blötsnö. Temperaturen stiger under onsdag morgon och under dagen väntas 1 till 3 plusgrader i hela området, utom på topparna där det är fortsatt någon minusgrad.

Förväntad utveckling

Betydande

x