• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för torsdag 25 februari

Torsdag - milt och svårbedömt

Svårbedömda lavinförhållanden kräver enkla lösningar. Vi vet att det finns svaga lager i snötäcket under flak med hårdare snö. De senaste dagarna har präglats av snöfall och hårda vindar från varierande vindriktningar. Den nya snön har ökat belastningen på svagheterna. Lägg till att temperaturen har stigit hastigt från midvinterkyla till vårvärme. Under torsdagen förväntas allmänt plusgrader även på kalfjället. Det är flera varningsflaggor vi ser, vilket vi bedömer är goda skäl till noggrann planering av åkningen under torsdagen.

Under torsdagen ber vi er fokusera på tre saker som förtydligar lavinproblemet nedan:
1. Lutning. Risken ökar med lutningen och varje enskild grad över 30 spelar roll. Det är stor skillnad på 35 och 30 grader ur lavinsynpunkt.

2. Snödjup. Branta områden där snötäcket är tunnare är opålitligt av två anledningar. Dels så är de svaga lagren enklare att "komma åt", dels så är även snötäcket generellt svagare.

3. Uppvärmning. Plusgrader, varma vindar och sol kan snabbt värma upp ytsnön, framförallt i branta sydvända terrängformationer (där vi vet att det bestående flaket finns)..


Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Våra observationer

I dag onsdag har vi observerat runt Borkafjället och Risfjället, vårt fokus har varit att undersöka hur temperaturökningen påverkar snötäcket. Vårt främsta fokus är fortfarande det bestående flaket och under de senaste dagarna visar våra tester att vår uthålliga, bestående svaghet fortfarande kan påverkas. Dagens tester visar att snötäcket börjar bli påverkad av temperaturökningen och den varma vinden. Väderpåverkan gör att snön blir kompaktare och ger ökad belastning på svagheter som finns i snötäcket. Under dagen har vi haft snöbyar och svaga västliga vindar på kalfjället med en temperatur runt noll grader.

Lavinaktivitet
Under dagen har sikten vid observationerna på kalfjället varit begränsad på grund av snöbyar, moln och växlande väder. Ingen lavin har observerats under dagen.

Snötäcke och väder
Under de senaste 48 timmarna har vi haft mycket växlande väderförhållanden. Allt ifrån mulet till solsken och växlande vindar. Temperaturerna har också gått lite upp och ned. Från minus 9 på morgonen som senare under dagen ökat till omkring nollgradigt. Nere i skogen är snön fortfarande mjuk och relativt obunden, ju närmre trädgränsen man kommer desto mer känner man ett tydligare flak ligga under den nya snön. Däremot är snön uppe på kalfjället till största del vindpackad. Varmare temperaturer påverkar snön och ytan blir mer fuktig och klibbig.

Fjällväder

Under onsdag kväll regn eller snö omkring 0 till 5 centimeter med tyngdpunkten i väster. Under torsdagen mest uppehåll och växlande molnighet. Tidvis lokalt hård vind omkring väst och cirka 0 till 3 plusgrader. 

Förväntad utveckling

Betydande

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x