• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för onsdag 07 april

Instabila drevsnöflak på fjällens läsluttningar

Fortsatt blåsigt med snödrev under natten mot onsdag, därefter väntar bättre väder för utevistelser. Men efter de senaste dygnens snödrev finns det gott om platser med drevsnöflak, vilket du behöver vara observant på. Säkrast är att i ytterligare något dygn undvika de branta sluttningar där drevsnön lagt sig. Drevsnöflaken kan kännas igen på sin jämna, släta yta. Sprickor runt exempelvis skidorna eller snöskotern är ett tydligt tecken på att snötäcket är instabilt och att laviner kan utlösas om det är tillräckligt brant. Om så är fallet - vänd och välj en flack väg. Där flaken är tjocka kan laviner bli stora och därmed också farliga.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Små till stora laviner

Våra observationer

Under natten från måndag till tisdag har det kommit mellan 8 och 12 centimeter nysnö i prognosområdet. Under tisdagen har vädret fortsatt med frisk vind och kraftiga snöbyar hela dagen. Under tisdagen har vi gjort vårt fältarbete i ett stort område runt Borkafjället och Risfjället. Vårt fokus var på hur nattens snö och vind byggt drevsnöflak på läsidorna av fjällen.

Lavinaktivitet
Under tisdagen har vi sett spåren av tre färska drevsnölaviner, vi såg också när en lavin utlöstes spontant. Alla dessa laviner har gått i sydöstlig riktning och i riktigt brant terräng.

Snötäcke och väder
Snöbyarna har fortsatt under morgonen och snödrevet fortgick under hela dagen. Det har blivit kallare de senaste dagarna med minusgrader på kvällen även i den lägre terrängen. Snötäcket har återfrusit även i lägre terräng. Uppe på kalfjället ligger den senaste tidens drevsnöflak i läformationer i riktning åt öst till syd.

Fjällväder

Nordvästlig vind och på kalfjället hård vind. Under tisdagskvällen sjunker temperaturen och i natt 4 till 9 minusgrader, kallast i högterrängen. Vinden avtar under natten till frisk på kalfjället. Fram på dagen under onsdag någon enstaka grad högre än nattetid. Moln varvas med en del klara områden, tidvis lätta snöbyar och fram till onsdag kväll 0 till 4 cm.

Förväntad utveckling

Drevsnöflaken väntas stabiliseras inför torsdagen och då minskande lavinfara

Måttlig

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x