• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för fredag 26 februari

Undvik branta läsluttningar

Det blir ett omslag i vädret och mer snö och vind kommer ifrån väst. Detta gör att vi får ett nytt drevsnöflak på ostliga läsluttningar, störst lavinfara kommer det att vara i gränsfjällen. Då vi nu får två lavinproblem i samma väderstreck får man tänka på tre saker. Dels rekommenderar vi att undvika branta läsluttningar med nyligt indrevad snö. Dels bör man beakta att även en liten lavin som startas i den nya snön kan utlösa större, mer destruktiva flak i de djupare lagren. Dels har vi även platser med bestående svag snö utan någon ny drevsnö ovanpå. Här gäller det att fortsatt vara uppmärksam på hur snön beter sig. På platser där snön blivit mjukare av värmen, eller i närheten av klippor och träd som sticker upp, är det fortsatt möjligt att påverka de underliggande svagare skikten i snötäcket och därmed utlösa laviner som kan blir stora. I de östra områdena och platser utan nysnö är det främst de bestående flaken man behöver vara uppmärksam på.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Stora till mycket stora laviner

Våra observationer

Under torsdagen har vi fortsatt att kartlägga våra bestående svaga lager och bedömt snötäcket kring Snasahögarna.

Lavinaktivitet 
Två laviner har observerats på en sydsida kring trädgräns på Åreskutan under torsdagen. Lavinerna har utlösts spontant av värmen och varit så stora att en person kunnat skadas allvarligt men inte bli begravd. 

Snötäcke och väder 
Under torsdagen var snön ofta blöt eller fuktig i de övre delarna av snötäcket upp till 1000 meters höjd och kalfjället var mycket vindpåverkat. Snötäcket är mycket tunt i de västra delarna av området och ofta renblåsta ytor. Det är mer snö ju längre österut man kommer. Där snön återfrusit efter mildvädret överbryggar den djupare svagheter. Men på en del platser främst från Årefjällen och öster ut finns platser där de djupare svagheterna går att komma åt. Vädret har varit milt med varierande molnighet och stundvis riktigt soligt under de senaste dagarna. Det har blåst hårt från sydväst kring gränsfjällen men det har inte drevat nämnvärt då det funnits begränsat med snö tillgängligt för drev.

Fjällväder

Halvklart till mulet och tidvis byar av snö eller blötsnö som kan ge 3 till 15 centimeter, lokalt mer, mest i västra delarna. Från ett par plusgrader i dalar till 4 till 5 minusgrader i högterräng. Måttlig västlig eller sydvästlig vind som natt mot fredag vrider till nordväst och ökar till frisk, i högterräng hård eller lokalt mycket hård.

Förväntad utveckling

Betydande

x