• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för tisdag 19 januari

Svårupptäckt fara

Det främsta lavinproblemet är bestående flak. Det är svårt att upptäcka var det finns och svårt att avgöra hur känsligt det är – det varierar stort mellan olika sluttningar. Om du inte kan utesluta att det bestående flaket finns på platsen är det generella rådet att välja åkning som undviker brant terräng. Om en lavin väl startar, kan den bli stor och djup i det bestående flaket. Läs mer om bestående flak på länken nedan. 

Håll också ett öga på eventuellt snödrev i den högsta terrängen. Vinden tilltar och drevsnöflak kan börja bildas på läsidor, främst sluttningar som lutar åt de nordliga väderstrecken.  

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Våra observationer

De senaste dagarna har vi gjort snöobservationer på Åreskutan.  

Lavinaktivitet
Inga rapporterade laviner de senaste dagarna. Den senaste omfattande lavinaktiviteten var i början och mitten av förra veckan. De flesta laviner noterades i sluttningsriktningarna sydost till sydväst.  

Snötäcke och väder
Snöfall och vind i början av förra veckan har byggt mycket tjocka drevsnöflak i flera väderstreck. Vid trädgränsen och i skogen är flaken mjuka, medan de är tjockare och styvare på kalfjället. Flaken är hårdare på kalfjället och tjockleken varierar mer. Under nysnön och drevsnön ligger på många håll mycket svag snö i form av rimfrost och facetter som vi bedömer som orsak till de laviner vi observerat under förra veckan. Känsligheten för de svaga lagren varierar stort mellan plats och plats.

Fjällväder

Från måndag kväll mest klart och uppehåll. På kalfjället frisk vind omkring syd och omkring 10 minusgrader. Under tisdagen mulnar det på söderifrån med lätt snöfall från tisdag kväll.   

Förväntad utveckling

Måttlig

x