• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för lördagen

Drevsnöflaken fortsätter att byggas på och sannolikheten att utlösa stora laviner ökar. Var mycket försiktig när du rör dig på sluttningar brantare än 30 grader och utvärdera varje terrängparti noggrant. Är drevsnön djupare är 30 cm ökar sannolikheten att utlösa en lavin markant. 

Det är troligt att drevsnöflaken stabiliserar sig inom ett till två dygn så avstå från dom branta åken under lördagen. Ser du sprickor som skjuter iväg från skidorna är det ett tydligt tecken på lavinfara. Välj då flackaste vägen därifrån. 

Hängdrivorna som just nu är mycket stora i området har en tendens att rasa då de byggs på av ytterligare drevsnö vilket kan göra att lavinerna blir ännu större.

Förväntad utveckling

2. Måttlig


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekStora


Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Våra observationer

Lavinaktivitet 
Flera drevsnölaviner har utlösts av skidpatrullen i Åre under fredagens lavinbekämpningsarbete, några stora. Utöver det har inga laviner rapporterats men observationerna har försvårats eller omöjliggjorts på grund av dålig sikt. 

Snötäcke och väder 
Det har snöat till och från i en vecka med hårda till mycket hårda vindar på kalfjället vilket påverkat snötäcket. På sina ställen är kalfjället helt avblåst medan det, framför allt i det västra delarna av området, har det ansamlats stora mängder nysnö i trädgränsen eller i terrängformationer som gett lä. Den äldre blöta snön i botten och den nya lättare och kallare snön som fallit senaste veckan kan på sina ställen binda ihop dåligt vilket gör att snön ibland uppvisar sprickbildning.

Fjällväder

Växlande molnighet och snöbyar, mest snöfall i västra delen av området.  Från sena lördagseftermiddagen mest uppehåll. Under natten mot lördag väntas 1-10 cm, då 5-10 minusgrader. Under lördagen ytterligare snöbyar 1-10 cm, då 1-5 minusgrader, men fortsatt ner mot -10 i hög terräng. Vind omkring väst, på kalfjället frisk eller lokalt hård. Under lördagen avtagande vind, till kvällen svag till måttlig vind.
x