• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen

Stor lavinfara


Lavinprognos för onsdag 13 januari

Snöstormen bedarrar men fortsatt farliga lavinförhållanden

Det senaste dygnet har det fallit stora mängder snö i kombination med friska vindar i området. Tjocka och instabila drevsnöflak har bildats, de kommer att vara mycket känsliga även kommande dygn.  Mest snö har fallit kring Oviksfjällen och västerut mot Åre där lavinfaran är som störst, mindre mängder i västra delen och där något lägre lavinfara.  

Det kommer att råda fortsatt farliga förhållanden inför och under onsdagen, undvik att vistas i eller i närheten av branta sluttningar.  Om du ändå planerar att ge dig ut på fjället så välj flack och vindskyddad terräng, som saknar ovanliggande branta sluttningar, vilket är det säkraste alternativet innan snötäcket efterhand börjar stabilisera sig.  

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Mycket känsligt redan vid liten belastning på många sluttningar

Våra observationer

Våra observationer kommer de senaste dygnen från Oviksfjällen och Åredalen. Snö och snödrev härjar i hela området och det är svårt att få observationer ifrån kalfjället. Men stora mängder snö har fallit och rimfrosten är ojämnt fördelad och kan vara sönderblåst på många platser. Men den stora mängden nysnö ovan är snön nu väldigt instabil på flera håll.

Lavinaktivitet
Under de senaste dagarna har vi observerat flera stora spontant utlösta laviner i Oviksfjällen. Både på Drommen samt i närheten Fjällhalsen. I Åre har flera laviner släppt i närheten av skidsystemet. Både spontana, skidåkarutlösta samt sprängmedelsutlösta laviner. Men den det är först när sikten blir bättre som vi kommer att få en bättre bild av lavinaktiviteten under snöovädret. 

Snötäcke och väder
Vädret under slutet av föregående vecka skapade drevsnöflak åt norr och öster. Under dessa drevsnöflak finns ett lager av mycket stor rimfrost som ökar sannolikheten att en skidåkare eller skoteråkare kan utlösa en lavin. Under måndag- tisdag har det snöat ca 30-50cm i Oviksfjällen och Åredalen, mindre västerut. Snöfallet i kombination med vind har byggt mycket tjocka drevsnöflak i flera väderstreck. Mjuka med god sprickutbredning i trädgränsen, och hårdare flak uppe på kalfjället. Vi misstänker att den utspridda rimfrost som blev begravd på ost- och nordsluttningar nu är begravd även i andra väderstreck.

Fjällväder

Snöfallet mattas av men under tisdag kväll och natt mot onsdag kan det, i södra Jämtlandsfjällen, bli ytterligare 1-5 cm, i västra Härjedalsfjällen mest uppehåll. Vinden ostlig eller nordostlig, frisk på kalfjället. 8-13 minusgrader. Under onsdagen drar snöfallet bort och det blir efterhand uppehållsväder. Molnigt men molntäcket kan spricka upp, främst i väster. Lite kallare med 10-15 minusgrader. Mot kvällen lokalt ner mot -20 i lägre terräng.  Vinden avtar och blir svag eller måttlig ostlig eller nordostlig.

Långsam stabilisering efterhand

Det allt kallare vädret bidrar till att stabiliseringen kommer att gå långsamt men efterhand sjunkande lavinfara. 

Betydande

x