• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för fredag 05 mars

Kraftigt snöfall och hårda vindar ökar lavinfaran

Det är troligt att laviner stora nog att begrava en människa kommer att utlösas på branta sluttningar som samlat mer än 20 cm drevsnö under lördagen. Lavinerna kan enkelt utlösas av en åkare eller av det pågående snödrevet. Tänk på att laviner kan utlösas på sluttningar över dig så var mycket försiktig när du väljer var du åker och var du stannar!

Drevsnöflaken känns igen på sin jämna släta yta och är oftast tjockast och känsligast bakom krön och ryggar som skyddar från vinden.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Våra observationer

Ingen har varit i fält under fredagen men skidpatrullen i Duved, Åre och Bydalen har rapporterat. 

Lavinaktivitet 
Skidpatrullen i Duved rapporterar om flera naturligt utlösta laviner från natten, samt resultat på sprängning och små kontrollerat skidåkarutlösta, sa kallade ski cuts. Från övriga delar av området finns det färre observationer men sikten och blåsten har också varit ofördelaktig. 

Snötäcke och väder 
På kalfjället och kring trädgränsen ligger mjuka drevsnöflak på fjällens läsidor som främst lutar åt öster och söder. På övriga fjällsidor är snöytan ofta hård och isig. Under drevsnön finns en skare och ofta till stor del återfruset snötäcke vilket gör att de bestående svaga lager som tidigare ökat lavinfaran nu till stor del är förstörda eller ligger under ett tjock hård skare som bär och fungerar som en brygga. I trädgränsen vid Snasahögarna finns platser där dessa lager fortfarande är uppblötta och svaga. Det har blåst mycket hårt, mestadels från väst. Sedan tidigare var snötäcket relativt tjockt i den östra delen av området kring Oviksfjällen och mycket tunt i den västra delen kring Snasahögarna och Sylarna. Nu börjar det jämna ut sig lite.

Fjällväder

Fredag kväll och natt, tilltagande västlig eller nordvästlig frisk eller hård vind, på topparna mycket hård vind. Kraftigt snöfall som ger 5-10 cm, i väst 15-20 cm nysnö. Temperaturen ligger omkring 0-5 minusgrader. Under lördagen fortsatt kraftigt snöfall som ger 5-15 cm, i väst 15-20 cm. Mycket blåsigt med nordvästlig frisk till hård vind och mycket hård vind på topparna. Temperaturen sjunker under eftermiddagen till 5-10 minusgrader, kallast på topparna.

Förväntad utveckling

Stora mängder nederbörd tillsammans med hård vind väntas höja lavinfaran till på lördag.

Stor

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x