• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för onsdag 07 april

Instabil drevsnö på fjällens läsluttningar

Snöbyar och friska vindar från nordväst bygger på drevsnöflaken på fjällens läsluttningar, om än i lite mindre omfattning än senaste dygnet. Främst gäller detta västra och centrala delarna av prognosområdet där också lavinfaran är störst. Men även i Oviksfjällen finns det drevsnöflak, dock inte i samma omfattning eller lika tjocka som i väster. 

Säkrast är att under ytterligare något dygn undvika de branta sluttningar där drevsnön lagt sig. Drevsnöflaken kan kännas igen på sin jämna, släta yta. Sprickor runt exempelvis skidorna eller snöskotern är ett tydligt tecken på att snötäcket är instabilt och att laviner kan utlösas om det är tillräckligt brant. Flaken är tjocka och laviner kan bli stora och därmed också farliga.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Våra observationer

Under tisdagen har vi observerat kraftigt snödrev på Åreskutan och Mullfjället, där är flaken tjocka nog att orsaka stora laviner. Vi har också fått rapporter från Bydalsfjällen som fått betydligt mindre nederbörd men där vinden ändå på sina håll byggt tillräckligt tjocka drevsnöflak för att laviner ska kunna begrava människor.

Lavinaktivitet
Under tisdagen har en stor skidåkarutlöst lavin rapporterats från en sydostsida på Mullfjället. Därtill har många små och stora laviner utlösts av skidpatrullen på Mullfjället och Åreskutan, samtliga drevsnöflak på läsidor. Två små laviner har också utlösts av skidpatrullen i Bydalen.

Snötäcke och väder
Drevsnöflak finns på läsidor på kalfjället och kring trädgränsen. Tjockast är de i den västra delen av området, från Åreskutan och väster ut. Lavinerna bedöms kunna bli som allra störst ovan 1300 möh där temperaturerna varit lägre de senaste dagarna. På avblåsta platser och under drevsnöflaken ligger en hård, isig skare. Nere i skogen ligger 10-30 cm mjuk, ofta fuktig snö ovanpå ett hårt återfruset snötäcke. De senaste dagarna har dominerats av snöbyar och hårda nordvästliga vindar och kraftigt snödrev. Snasahögarna och Sylarna bedöms ha fått 30 cm nysnö senaste dygnet och Åreskutan kring 20 cm, mindre snömängder längre österut.

Fjällväder

Västlig eller nordvästlig vind, på kalfjället hård eller mycket hård 15 till 20 m/s. Dessutom snöbyar som tidvis kan vara täta. Ikväll sjunkande temperatur och i natt 3 till 8 minusgrader, kallast i högterrängen. Under natten avtar både vinden och intensiteten på snöbyarna. Frampå onsdagen frisk vind på kalfjället, växlande molnighet och 0 till 6 minusgrader, i lågterrängen någon plusgrad. Fram till onsdag kväll 2-10 cm nysnö, i västra delen lokalt 15 cm. 

Förväntad utveckling

Betydande

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x