• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för fredag 09 april

Fortsatt snödrev gör att lavinfaran består

Mer snö och vind bygger nya drevsnöflak samtidigt som hängdrivorna blir allt större. Hängdrivor som rasar kan få bestående svaga lager djupt ner i snötäcket att kollapsa och utlösa mycket stora laviner.

Drevsnöflaken bildas på branta läsidor och förväntas vara tjockast i den västra delen av området kring Snasahögarna och Sylarna. Du känner igen flaken på den jämna släta ytan och sprickor som skjuter iväg ifrån skidorna är tydliga tecken på att du kan utlösa en lavin. Är du det minsta osäker så undvik brant terräng och välj en väg som är flackare än 30 grader. Undvik också att vistas under stora hängdrivor.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt för stor belastning på vissa sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Stora till mycket stora laviner

Våra observationer

De senaste dagarna har vi undersökt snöläget runt Sylarna och Snasahögarna. Sikten har varit god under torsdagen och det ligger 20-50cm mjuk snö runt platåer och en del tydliga läformationer har omkring 2 meter drevsnö från de senaste dagarna. 

'Lavinaktivitet 
Flera små ytras har noterats runt Sylarna och Snasahögarna. Vid Grokyrka, Mullfjället samt Hällfjället, Åre har hängdrivor rasat ner och dragit med sig stora drevsnölaviner. Flera små och stora laviner har utlösts med sprängmedel av skidpatrullen på Åreskutan, Mullfjället och i Bydalsfjällen. 

Snötäcke och väder 
Drevsnöflak finns på läsidor på kalfjället och kring trädgränsen. Tjockast är de i den västra delen av området, ofta 100 till 200 cm, från Åreskutan och väster ut. På avblåsta platser och under drevsnöflaken ligger en hård, isig skare. Nere i skogen ligger 10-30 cm mjuk, ofta fuktig snö ovanpå ett hårt återfruset snötäcke. De senaste dagarna har dominerats av snöbyar och hårda nordvästliga vindar och kraftigt snödrev.

Fjällväder

Mulet och från sent torsdag kväll snöfall. Snöfallet drar bort under fredag förmiddag men från eftermiddagen börjar snöbyar driva in västerifrån. Totalt närmsta dygnet väntas 10 cm i västra delen och kring 5 cm i den östra delen. Måttlig till frisk sydlig vind. Kring midnatt, på nordsluttningarna, kortvarigt hård vind. Tidigt fredag förmiddag omslag till västlig eller senare nordvästlig vind. 2-7 minusgrader. Fram på fredagen i låg terräng -1 till +3 grader.

Förväntad utveckling

Betydande

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x