• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för fredag 26 februari

Undvik branta läsluttningar

Det blir ett omslag i vädret och mer snö och vind kommer ifrån väst. Detta gör att vi får ett nytt drevsnöflak på ostliga läsluttningar, störst lavinfara kommer det att vara i nordvästra området. Då vi nu får två lavinproblem på samma väderstreck får man tänka på tre saker. Dels rekommenderar vi att undvika branta läsluttningar med nyligt indrevad snö. Dels bör man beakta att även en liten lavin som startas i den nya snön kan utlösa större mer destruktiva flak i de djupare lagren. Dels har vi även platser med  bestående svag snö utan någon ny drevsnö ovanpå. Här gäller det att fortsatt vara uppmärksam på hur snön beter sig. På platser där snön blivit mjukare av värmen, speciellt i närheten av klippor och träd som sticker upp är det fortsatt möjligt att påverka de underliggande svagare skikten i snötäcket och därmed utlösa laviner som kan blir stora. I de östra och sydliga områdena och platser utan nysnö är det främst de bestående flaken man behöver vara uppmärksam på.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Våra observationer

Veckans arbete med att kartlägga värme har visat att värmen påverkat ytan på det flesta höjder men i olika grad. På kalfjället skapades ett tunt skarlager och vid trädgräns blev ytan mer som slask under det varmaste timmarna. Värmen har inte stabiliserat djupare svagheter i snön, men har format ett bryggande flak eller en skare på ytan. 

Lavinaktivitet
En nylig och mycket liten lavin har observerats på Torkilstöten i Ljungdalen på en konvex sluttning med drevsnö. 

Snötäcke och väder
Skaren är sammanhängande på nästan alla höjder men av olika tjocklek. Längre ner i terrängen blir ytan betydligt lösare från på grund av värmen. Bestående svaga lager kan fortfarande hittas intakta under ytan. Torsdagen började med sol och några plusgrader. Gradvis har molnigheten och temperaturen ökat under dagens ljusa timmar. Måttlig sydvästlig vind.

Fjällväder

Halvklart till mulet och tidvis byar av snö eller blötsnö som kan ge 3 till 15 centimeter, lokalt mer, mest i nordvästra delarna. Från ett par plusgrader i dalar till 4 till 5 minusgrader i högterräng. Måttlig västlig eller sydvästlig vind som natt mot fredag vrider till nordväst och ökar till frisk, i högterräng hård eller lokalt mycket hård.

Förväntad utveckling

Betydande

x