• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för tisdag 19 januari

Stora variationer

Känslig och svag snö gömmer sig under hårdare drevsnöflak i många väderstreck. Det är svårt att avgöra var de farliga platserna finns och hur känslig snön är. Om du inte helt kan utesluta att det bestående flaket finns på platsen är vårt generella råd:
 - Välj åkning som helt undviker brant terräng eller platser där konsekvenserna av en lavin är små.
Branta formationer med slät, vindpackad snö är platser att särskilt undvika.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Våra observationer

Våra observationer
Det klara vädret har gjort att vi kunnat observera stora delar av området de senaste dagarna.

Lavinaktivitet
Inga laviner är rapporterade de senaste dagarna. 
Den senaste veckan har vi ett tiotal lavinobservationer, främst i sydvästliga till sydostliga väderstreck.

Snötäcke och väder
Rimfrost finns på ytan i hela området upp till ca 1250 möh. Svaga lager finns fortsatt i snön som reagerar på tester och fortsätter att vara ett lavinproblem. Det är rimfrost och facetterad snö som ligger under hårdare flak. På de flesta platser endast några decimeter ned, men flaket varierar stort i tjocklek. 
På kalfjället finns fortsatt partier av lös snö främst i sluttningar mot N-NO, generellt mer i de norra och nordöstra delarna av området. I de södra delarna av området är snön mer vindpåverkad och lös snö finns främst vid trädgränsen och i skogen.

Fjällväder

Från måndag kväll mest klart och uppehåll. På kalfjället frisk vind omkring syd och omkring 10 minusgrader. Under tisdagen mulnar det på söderifrån och lätt snöfall kan förekomma från eftermiddagen.   

Förväntad utveckling

Måttlig

x