• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för måndag 22 februari

Råd för söndagen

Ha koll på temperaturen och snöytan. Var uppmärksam på om snöytan är hårt återfrusen eller lös och slaskig. Om snöytan är hård och frusen så är det mindre sannolikt att utlösa en lavin. Däremot är det på platser med blöt lössnö mer sannolikt att du kan komma åt det bestående flaket och därmed utlösa en lavin. Så var försiktiga om ni färdas i brant terräng där man tydligt märker att snön är blöt.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt för stor belastning på enstaka sluttningar

Våra observationer

Under söndagsmorgonen var vi fundersamma på om värmen hade nått ner till vårt bestående svaga lager och gjort det mer känsligt för belastning. Våra observationer senare under dagen visade dock att så inte var fallet. Vi hittar fortfarande sluttningar där det bestående problemet existerar men det får anses vara på isolerade platser.

Lavinaktivitet
Inga nya lavinobservationer det senaste dygnet. Tidigare lavinaktivitet har främst varit på syd- och östsluttningar, som var läsluttningar under helgens snödrev.

Snötäcke och väder
Det har varit varmt i dalgångarna och ända upp till 1000 meter över havet. De bestående svagheter som finns i snön på många platser, rimfrost och facetter, är fortsatt känsliga och hittas på de platser där laviner inte än gått på detta lager.

Fjällväder

Sydlig eller sydvästlig vind, söndag morgon och förmiddag lokalt hård på kalfjället. I kväll tillfälligt minskad molnighet, i natt snöfall, i morgon minskad molnighet. Total snömängd 1-5 cm. Omkring noll grader, i morgon någon eller några plusgrader.

Förväntad utveckling

Måttlig

x