• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för onsdag 24 februari

Råd för onsdagen

Värmen kommer tillbaka under onsdagen och det förväntas efterhand allmänt bli flera plusgrader, varmast i den lägre terrängen. Förutom de bestående svagheterna som finns begravda i snötäcket har även ett tunnare drevsnöflak bildats. Viktigt att tänka på om du vet att du kommer att ge dig ut i brantare terräng är om snöytan är återfrusen och hård vilket den kan vara högre upp på kalfjället. Eller är den lös och slaskig? Om snöytan är hård och frusen så är det mindre sannolikt att utlösa en lavin. Däremot är det på platser där snön blivit mjukare av värmen eller i närheten av klippor där snötäcket är lite tunnare mer sannolikt att du kan påverka de underliggande svagare skikten i snötäcket och därmed utlösa laviner som kan blir stora och därmed farliga. Tänk även på att även mindre laviner kan bli farliga om det finns träd eller klippor nedanför dig om du skulle dras med.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Mycket känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Våra observationer

I det växlande vädret har vi fokuserat på att utvärdera hur stor del av området det har varit varmt för att veta vilka delar av området som kan ha fått en skare på ytan. I samband med observationerna av värmepåverkan fortsätter vi att följa bestående svagheter som visar sig vara svaga.

Lavinaktivitet
Enstaka små laviner i Ljungdalsområdet i ett tunt drevsnöflak från lätt snödrev under natten har observerats. Vi har även fått in rapporter om en större lavin på en sydsida på Skarsfjället, men inget besök på platsen har gjorts för ett bekräfta den.

Snötäcke och väder
Nysnö kom under natten och har varit en blandning av snö och regn upp till 900 meter över havet. Det är ett fuktigt och tunt lager av nysnö/drevsnö men blir torrare och lättare desto högre man kommer på fjället. Små drevsnöflak har hittats i läformationer. I dalgångarna har det varit varmt under dagen med uppemot 2 till 3 plusgrader och svag vind. Vid trädgräns och kalfjället har vinden avtagit under dagen och sikten har varit periodvis god. Molnigheten har ökat under dagen.  

Fjällväder

Under tisdag kväll ökar vinden och från natten frisk sydlig eller sydvästlig vind, på kalfjället hård eller lokalt mycket hård vind. Även molnigheten ökar och ett nederbördsområde drar in under natten eller onsdag morgon och regn väntas under onsdagen, främst i nordvästra Härjedalsfjällen. Tisdag kväll i västra Härjedalsfjällen 2 till 5 minusgrader och 0 till 3 plusgrader i lågterräng. Under natten stiger temperaturen och under onsdagen väntas allmänt 2 till 6 plusgrader, på kalfjället närmare nollan.

Förväntad utveckling

Betydande

x