• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för onsdag 07 april

Instabila förhållanden på fjällens läsluttningar

Snöbyar och friska vindar från nordväst bygger på drevsnöflaken på fjällens läsluttningar, om än i lite mindre omfattning än senaste dygnet. Främst gäller detta västra och norra delarna av prognosområdet där också lavinfaran är som störst. Säkrast är att under ytterligare något dygn undvika de branta sluttningar där drevsnön lagt sig. Drevsnöflaken kan kännas igen på sin jämna, släta yta. Sprickor runt exempelvis skidorna eller snöskotern är ett tydligt tecken på att snötäcket är instabilt och att laviner kan utlösas om det är tillräckligt brant. Flaken är tjocka och laviner kan bli stora och därmed också farliga. 

Under drevsnöflaken finns skikt av äldre och svagare snö, så kallade bestående flak, vilket bidrar till att lavinerna kan bli större än vad man förväntat sig och kan utlösas på avstånd. Var uppmärksam på om du hör suckande "whompf" ljud i snötäcket, det är ett tecken på att begravda svaga lager kan kollapsa och utlösa laviner. Tänk också på på att det är lättare att komma åt det svaga lagret där snötäcket är tunt.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Våra observationer

En viktig observation när nya drevsnöflak bildas är lavinaktivitet. På grund av hårt fjällväder med dåliga siktförhållanden har det varit svårt att få en bild av lavinaktiviteten på kalfjället de senaste dagarna. De laviner som kunnat dokumenteras har varit vid trädgräns.

Lavinaktivitet
Skidpatrullen i Ramundberget utlöste en stor lavin vid säkringen av skidområdet och enstaka ras av hängdrivor har setts i Ljungdalen.

Snötäcke och väder

Drevsnöflaket är svårt att missa, 20 till 30 centimeter nysnö har rapporterats under det senaste dygnets snöfall. Snöytan är relativt mjuk på de flesta platser och har påverkats av milt väder från 750 möh och neråt. Under drevsnöflaket finns det en hård skare som visar sig där drevsnön är som tunnast. Vinden har blåst konstant måttlig till hård under dygnet och växlat mellan sydväst och nordväst. Lätt nederbörd under dagen men framförallt mycket snötransport av vinden. Minusgrader på höjd med enstaka plusgrader mitt på dagen på lägre höjder.

Fjällväder

Västlig eller nordvästlig vind, på kalfjället hård. Dessutom snöbyar som tidvis kan vara täta. Ikväll sjunkande temperatur och i natt 3 till 8 minusgrader, kallast i högterrängen. Under natten avtar både vinden och intensiteten på snöbyarna. Frampå onsdagen frisk vind på kalfjället, växlande molnighet och 0 till 6 minusgrader, i lågterrängen någon plusgrad. Fram till onsdag kväll 2-10 cm nysnö, i västra delen lokalt 15 cm. 

Förväntad utveckling

Betydande

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x