• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för fredag 09 april

Nya drevsnöflak gör att lavinfaran ökar

Mer snö och vind bygger nya drevsnöflak samtidigt som hängdrivorna blir allt större. Drevsnölaviner eller hängdrivor som rasar kan få bestående svaga lager djupt ner i snötäcket att kollapsa och utlösa mycket stora laviner.

Drevsnöflaken bildas på branta läsidor och förväntas vara tjockast på kalfjället kring Skarsfjällen och Helags. Du känner igen flaken på den jämna släta ytan. Sprickor som skjuter iväg ifrån skidorna eller whumf-ljud som hörs när ett svagt lager kollapsar är tydliga tecken på att du kan utlösa en lavin. Är du det minsta osäker så undvik brant terräng och välj en väg som är flackare än 30 grader. Undvik också att vistas under stora hängdrivor.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt för stor belastning på vissa sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Stora till mycket stora laviner

Våra observationer

Under torsdagen har vi gjort fältobservationer kring  Helags och Ljungdalen. Fokus har varit på var drevsnöflak bildats, hur känsliga de är, nysnömängder och lavinaktivitet.

Lavinaktivitet 
En stor lavin rapporterades in igår av allmänheten på Helags som orsakades av en hängdriva. Under torsdagen har några hängdrivor rasat och i vissa fall orsakat flaklaviner. 

Snötäcket och Väder 
I sydliga och ostliga riktningar finns några centimeter av lätt indrevad snö som liknar puder, i de norra delarna ibland flera decimeter. På dessa ställen finns det även lite hårdare flak under som ger sig under belastning från skidor eller skoter. Platta ytor, toppar och väst till nordliga väderstreck är ofta avblåsta ner till skaren under. Under torsdagen har sikten och molnigheten blivit allt klarare med svaga vindar och stark solinstrålning. Minusgrader från 600 möh och uppåt. Höga moln har krupit in från söder under eftermiddagen

Fjällväder

Mulet och från sent torsdag kväll snöfall. Snöfallet drar bort under fredag förmiddag men från eftermiddagen börjar snöbyar driva in västerifrån. Totalt närmsta dygnet väntas 5-10 cm, i norra gränsfjällen lokalt 15 cm. Måttlig till frisk sydlig vind. Fredag morgon kortvarigt avtagande och omslag till västlig eller senare nordvästlig vind. 3-8 minusgrader. Fram på fredagen i låg terräng omkring 0 grader.

Förväntad utveckling

Betydande

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x