• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen

Ej bedömd lavinfara

Prognossäsongen är avslutad

Prognossäsongen är över för denna vinter och vi gör inte längre dagliga bedömningar av lavinfaran. Det betyder inte att det nödvändigtvis är slut på lavinsäsongen eller att lavinfaran är borta. Våren är en tid då lavinfaran kan skifta snabbt under dagen och varierar stort mellan hög och låg terräng. På länken nedan hittar du en generellt text om vad som är typiskt för lavinfaran på våren. 

Vi tackar för visat intresse!

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x