• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som inrapporterats. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten
  Stor
  Mycket stor

Lavinprognos för Västra Vindelfjällen


Lavinprognos för Västra Vindelfjällen


3

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
5. Extrem 4. Stor 3. Betydande 2. Måttlig 1. Liten Ej bedömd

Råd för lördagen- uppdaterad prognos

Den nya drevsnön på fjällens läsidor som lutar mot ost och syd kräver uppmärksamhet men även äldre bestående flak, dvs svagare snö som är begravd djupare ner i snötäcket. Mer nederbörd och vind väntas bygga på drevsnöflaken under lördagen. Drevsnön känns igen på att snöytan ser jämn och slät ut. Det är fortsatt möjligt att det starta laviner i det bestående flaket vilket är extra svårt att bedöma, lavinfaran finns där men syns inte. Lavinaktiviteten är oförutsägbar och laviner i det bestående flaket  kan bli stora och mycket farliga.

Rådet är att minska exponeringen och undvika all brant åkning, framförallt om det finns drevsnö på sluttningen. Nedan ser du i vilka väderstreck och höjder lavinproblemen finns. 

Förväntad utveckling

2. Måttlig


Lavinproblem 1: Drevsnö


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck


SannolikhetTroligt

LavinstorlekSmå/Stora

Flaken är tjockare högre upp på kalfjället, där kan lavinerna bli större. 

Drevsnö

Lavinfaran är störst på läsidorna av fjället och i terrängformationer som har en läsida från vinden, till exempel bakom åsar och krön eller i raviner. Problemet hanteras enklast genom att undvika de platser som samlat snö i det senaste snödrevet. Du kan känna igen drevsnön på att snöytan är jämn och slät. Sprickor som bildas i snön är ett typiskt tecken på att drevsnön är instabil.

Lavinproblem 2: Bestående flak


Aktuella höjder

Kalfjäll Trädgräns Under trädgränsen Lavinfara

Aktuella väderstreck

I väst och nordsluttningar är problemet mest utbrett i området runt trädgräns men kan finnas även på kalfjället. I syd och ostsluttningar finns problemet både runt trädgräns och kalfjället. 

SannolikhetMöjligt

LavinstorlekStora


Bestående flak

Krävande förhållanden. Lavinfaran syns inte och finns kvar långt efter senaste snöfall. Lavinaktiviteten är oförutsägbar, om laviner blir utlösta kan de bli stora eftersom sprickutbredningen är god. Det kan vara möjligt att utlösa laviner på avstånd. Var extra försiktig och tänk konsekvens när du gör dina vägval.

Våra observationer

Lavinaktivitet
Många nya laviner har observerats på ostvända läsluttningar på Artfjället under fredagen. De flesta har varit små och harmlösa, men några har varit tillräckligt stora för att orsaka mer skada för människor. Två av lavinerna har utlösts av skidåkare.

Snötäcke och väder
Frisk vind från nordväst har byggt nya flak av drevsnö på läsluttningarna. Under fredagen var de nya flaken mycket känsliga, men trenden är att de stabiliseras inom något dygn. Djupare ner i snötäcket finns bestående svaga lager begravda. Våra tester visar att de troligen behöver mycket belastning för att påverkas, till exempel en person på skoter eller flera skidåkare i samlad grupp.

Fjällväder

Halvklart till mulet och tidvis snöbyar under kvällen, natten och under lördagen. I natt 1-5 cm. I morgon under dagen ytterligare 5-10 cm. Temperatur i natt 8-15 minusgrader, kallast i hög terräng. I morgon 5-10 minusgrader. Nordvästlig eller västlig vind, från i kväll svag till måttlig. Under lördagen västlig vind, tillfälligt ökande till frisk eller lokalt hård på kalfjället.
x