• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

Lavinprognos för Västra Vindelfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för fredag 26 februari

Råd för fredagen

Fredagen bjuder på fortsatt blåsigt väder, milda temperaturer i lågterräng och kallgrader i den högre. Under natten till fredagen väntas det nederbörd i form av snö eller blötsnö. Detta medför att lavinfaran kvarstår under fredagen. 

Regnet och den blöta snön som föll under onsdag och torsdag har ökat belastningen på de bestående svagheterna. De milda temperaturerna har påverkat snötäcket och gjort det svagare. I skogen och i området ovan trädgräns där kalfjället tar vid finns den svagaste snön. Undvik att vistas i eller i närheten av branta sluttningar i detta område under fredagen. I den högre terrängen är det minusgrader. Här finns det flak med drevsnö i branta läformationer. Kom ihåg att på väderskyddade platser i skogen kan det finnas terrängformationer som är stora nog att skapa farliga laviner.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Mycket känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Våra observationer

Vinterns första blidväder har nu dragit in också över Västra Vindelfjällen. Det kalla snötäcke vi hade har nu chockats med värme och större belastning i form av regn på höjder upp till cirka 1000 meter över havet. På högre höjder har nederbörden kommit i form av snö.

Lavinaktivitet
Väderomslaget har nu, helt enligt våra förväntningar, producerat spontant utlösta laviner. Trots mycket begränsad sikt har vi har i dag kunnat observera fem laviner. Tre av dem var stora nog att skapa stora bekymmer för en människa. Dessa har gått spontat under det senaste dygnet. De observerades med kikare från väg E12 mellan Hemavan och Umfors i nordvästliga och nordostliga väderstreck i höjdspannet 600 till 900 meter över havet. Under en kortare tur på skidor kring trädgränsen i sydvästliga till västliga väderstreck upplevde vi ett 20-tal kollapser i snötäcket med god utbredning. Även på platser med många gamla skidspår. Gamla skidspår på en sluttning är alltså ingen garanti för att den är stabil just nu.

Snötäcke och väder
Värmen och regnet har nu blött upp snötäcket. I skogsterrängen är snötäcket på gränsen till ruttet på platser med tunt snötäcke sedan tidigare. Kring trädgränsen och på vindutsatta platser i skogen är det fortfarande bra bärighet med 20 till 30 centimeter fuktig till blöt snö på ytan. Under detta är snön fortfarande kall. Våra tester i dag visar dock att värmen också börjar krypa djupare ner i snötäcket, vilket i förlängningen kan leda till en stabiliserande trend.

Under dagen har vi haft mest mulet väder, med någon enstaka mindre lucka i molntäcket. Kortare regnskurar har dragit förbi till och från. På höjder över 1000 meter en frisk till hård vind från omkring väst och nederbörd i form av snö. I denna höjd-zon har vi därför ett drevsnöproblem i nordliga-östliga-sydliga väderstreck.

Fjällväder

Halvklart till mulet och tidvis byar av snö eller blötsnö som kan ge 1 till 10 centimeter. Från någon plusgrad i lågterräng till 4 till 5 minusgrader i högterräng. Måttlig till frisk västlig vind som natt mot fredag vrider till nordväst och ökar till frisk till hård.

Förväntad utveckling

Betydande

x