• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

Lavinprognos för Västra Vindelfjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för torsdag 22 april

En släng av vinter väntar

Torsdagen ser ut att likna vinter mer än vår. På kalfjället finns ny drevsnö på läsluttningarna. Du känner igen den genom att snön ser slät ut på läsidorna av fjällen, och om du rör dig i drevsnön tenderar den att spricka upp i flak. De djupare begravda svaga lager som har varit känsliga när snötäcket har varit fuktigt finns kvar, men hård skare på ytan gör att det troligen behövs stor belastning för att påverka dem.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Mycket känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt för stor belastning på enstaka sluttningar

Våra observationer

Onsdagens observationstur skedde i närheten av Hemavans skidområde och Kobåset. Vi ville se om det hade byggt drevsnö under dagen samt observera eventuella laviner i området de senaste dagarna.

Lavinaktivitet
Vi såg inte några laviner under onsdagen, men sikten var begränsad.

Snötäcke och väder
Det fina vårvinter vädret vi haft i flera dagar försvann, åtminstone tillfälligt. Natten mot onsdagen var mulen med plusgrader i hela området. Onsdag morgon började det att snöa lätt samtidigt som det blev kallare och minusgrader på kalfjället. Under dagen var det uppehållsväder men blåste en frisk till hård nordlig vind med snödrev. På kalfjället var snöytan återfrusen och skaren bar bra för skidor och skoter. På sydliga och sydostliga läsluttningar och bakom krön låg det drevsnö. Snön ligger heltäckande på kalfjället. Nära trädgränsen och i skogen har snön varit mjuk och våt med dålig bärighet på eftermiddagen. Snötäcket är i stort sett heltäckande även i den lägre terrängen.

Fjällväder

Måttlig nordvästlig eller nordlig vind, lokalt frisk. Först mulet, på dagen i morgon torsdag minskad molnighet. Möjligen någon snöby. Snömängd: ingen eller obetydlig. I natt temperatur fallande till mellan 7 och 12 minusgrader, i morgon 2 till 6 minusgrader, i låg terräng cirka noll grader.

Förväntad utveckling

Måttlig

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x