• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Västra Vindelfjällen

Måttlig lavinfara


Lavinprognos för onsdag 13 januari

Lugnet efter stormen

Vädret lugnar ner sig under natten till onsdag efter ett drygt dygn med mycket hårda vindar. Att det har varit snödrev vet vi säkert. Hur mycket och var drevsnön faktiskt har samlats är svårare att bedöma. De sluttningar dit vinden har transporterat drevsnön bör du hur som helst betrakta som lavinfarliga under onsdagen. 

Vår bedömning är drevsnöflaken förmodligen endast finns i vissa typer av terräng. Tydliga branta läformationer i höjd med trädgränsen är det troligaste alternativet. I liknande terräng på den nedersta delen av kalfjället kan det möjligen också ha samlats drevsnö. Detsamma gäller också gläntor, bäckraviner och andra öppna ytor i brant terräng i fjällbjörkskogen.

Vårt råd är att hålla avstånd till denna typ av terräng samt vara uppmärksam på terrängfällor. Träd, svackor och raviner är tre typexempel på saker som kan förvärra konsekvenserna av små laviner.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Mycket känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Små till stora laviner

Våra observationer

Tisdagens observationstur var planerad att gå upp efter Kungsleden mot Viterskalet. Uppgiften var att undersöka det aktuella drevsnöproblemets status efter nattens hårda vind och snödrev. Planen var att ta sig till trädgränsen men turen avbröts på grund av för dålig sikt och den hårda vinden. 

Lavinaktivitet 
Vi kunde förstås inte se några nya laviner eftersom sikten var så dålig. Vid skidåkning och skoterkörning i läformationer fann vi dock tecken på att det finns känsliga flak av drevsnö nära trädgränsen och även nedan trädgränsen. Vår osäkerhet är hur det ser ut på kalfjället där vi inte hade någon sikt idag. 

Snötäcke och väder 
Tisdagsdygnet har inneburit hårda vindar och snödrev i alla höjdzoner. Vi vet idag inget om hur kalfjällets snötäcke förändrats men vi vet att från trädgräns och ner har vi lösa flak av drevsnö. Eftersom vinden har blåst hårdare på kalfjället bedömer vi att den drevsnö som kan finnas kvar där uppe är mer kompakt. Under en period med kallt och klart väder dagarna före stormen bildades ett tjockt lager med rimfrost på snöytan. På vilka platser det nu är begravt under ett drevsnöflak och var den har blåst bort är vi ännu inte helt säkra på.

Fjällväder

Tisdag kväll och natt mot onsdag drar området med snöfall bort söderut. Kallare luft drar ner och temperaturen sjunker natt mot onsdag till 15-20 minusgrader. Ostlig vind, till en början hård på kalfjället men avtagande under natten mot onsdag. Under onsdagen uppehållsväder. Molntäcket luckras upp alltmer och ger plats för sol. Vinden svag eller måttlig ostlig eller sydostlig. Fortsatt 15-20 minusgrader.

Förväntad utveckling

Måttlig lavinfara förväntas bestå även på onsdagen.

Måttlig

x