• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Västra Vindelfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för måndag 22 februari

Råd för måndagen

Veckan börjar på samma sätt som den slutar, med Bestående flak och Drevsnöflak. Främsta kännetecknet för vårt bestående lavinproblem är att faran är osynligt för ögat. Laviner kan bli stora om en skoter- eller skidåkare påverkar svagheten. Det kan gå att lösa ut laviner på avstånd, även om du själv inte befinner dig i brant terräng. Under Lavinproblem kan du läsa om var i terrängen problemen finns. 

Se till att marginalerna är på din sida när du hanterar det bestående flaket. Terräng brantare än 30 grader skall undvikas, speciellt om sluttningen är konvex. Var särskilt försiktig på platser där snötäcket går från tunt till tjockt samt där stenar, klippor och barmark sticker upp ur snön. 

Drevsnön har skapats av hårda vindar i kombination snöfall under de senaste dagarna. Drevsnön hanteras genom att undvika branta läformationer där den samlats. Drevsnö känns igen som slät, jämn och orörd.

Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Små till stora laviner

Våra observationer

Under söndagen har vi varit i en nordvästsluttning vid Stintängberget. Ett flertal bilar med toppturare stod parkerade vid E12an när vi kom ner efter vårt testarbete. Populärt ställe speciellt vid dåligt väder. Vi ville alltså se på drevsnön och fortsätta följa de bestående flaken. Drevsnön här var fortfarande i mjuka flak. Upp till trädgränsen gott om whumpf ljud, många skidspår och kraftiga snöbyar. 
Lavinaktiviteter
Inga naturligt utlösta laviner. Vi upplevde många seriösa whumpfljud i skogen och branterna kring trädgränsen. Men den senaste veckan har flera naturliga laviner observerats i små läsluttningar.

Snötäcke och väder
I mellan åt hade vi under dagen ymnigt snöfall. Kraftigt snödrev uppe vid trädgränsen och hårt väder på kalfjället med sydostlig vind. Det har bildats drevsnöflak. Vi har också fortfarande svaga bestående lager nere i snötäcket. Lager med rimfrostkristaller och äldre facetter.

Fjällväder

Vind omkring sydost, på kalfjället frisk, i morgon måndag lokalt hård. Mulet och bara någon snöby. Total snömängd 0-5 cm. 8-14 minusgrader.

Förväntad utveckling

Betydande

x