• Lutningsgrad

  Lutningskartan visar var i terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Läs mer om lutningskartan

  25-30
  30-35
  35-40
  40-45
  45-50
  50+
 • Lavinskalan
  1. Liten 2. Måttlig 3. Betydande 4. Stor 5. Extrem Ej bedömd
 • Inrapporterade laviner

  Kartan visar flaklaviner som utlösts under de senaste 3 dygnen och som rapporterats till lavinprognostjänsten. Det verkliga antalet laviner kan vara mycket större. Läs mer om lavinaktivitet 

  Liten Stor Mycket stor

OBS! Historisk prognos. Gå till idag

Lavinprognos för Västra Vindelfjällen

Betydande lavinfara


Lavinprognos för onsdag 07 april

Bättre väder - betydande lavinfara

Drevsnön stabiliseras inte omedelbart när vädret lugnar sig. Snötäcket behöver lite tid att läka ihop så att drevsnön kan binda bättre mot den gamla snöytan. I tillägg finns djupare begravda svaga lager kvar. På de flesta platser svåra att komma åt, begravda under flak med hårdare snö. Platserna är få men med otur eller oförsiktighet går det att hitta svaga punkter. Eller att en lavin som utlöses i drevsnön tar ett kliv ned till djupare svaga lager. Sannolikheten är liten men konsekvenserna stora ifall det inträffar då lavinerna kan bli stora och farliga.

Den enklaste och mest effektiva riskhanteringen utefter rådande förhållanden är att välja terräng med max 30 graders lutning. Brantare åkning ökar riskerna väsentligt och ställer mycket höga krav på den egna riskbedömningen.


Lavinproblem

Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på vissa sluttningar


Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Stora till mycket stora laviner

Våra observationer

Tisdagens observationer har främst gjorts på Ryfjället, i östra delen av prognosområdet.

Lavinaktivitet
Dålig sikt har begränsat möjligheterna att se laviner de senaste dagarna, därför vet vi inte hur många laviner som har gått i området. Mest intressant är en andrahandsuppgift om en ny mycket stor lavin på Södra Sytertoppens ostsida, högt upp på kalfjället. Vi har också observerat att den senaste drevsnön har spruckit upp i flak vid belastning av skid- och skoteråkare på kalfjället.

Snötäcke och väder
Snöbyar och frisk vind från nordväst på kalfjället har fortsatt att flytta mycket drevsnö till läsluttningar på kalfjället. I den lägsta terrängen tinar snötäcket i samma takt som det fylls på, men på kalfjället finns det mer snö än någon gång tidigare i vinter. Våra tester visar att drevsnön har varit lätt att påverka och kunnat orsaka mänskligt utlösta laviner på kalfjället. Vi har också sett att bestående svaga lager finns begravda djupt ner i snötäcket. Generellt är de svåra att påverka, men eftersom sprickutbredningen i lagren är god kan sådana laviner bli mycket stora.

Fjällväder

Nordvästlig vind och på kalfjället hård vind. Under tisdagskvällen sjunker temperaturen och i natt 4 till 9 minusgrader, kallast i högterrängen. Vinden avtar under natten till frisk på kalfjället. Fram på dagen under onsdag någon enstaka grad högre än nattetid. Moln varvas med en del klara områden, tidvis snöbyar och fram till onsdag kväll 4 till 10 centimeter.

Förväntad utveckling

Betydande

Mer om lavinskalan och lavinproblem

x