Nysnöflak

Hantering

Undvik helt lavinterräng eller gör försiktiga vägval under och efter stora snöfall tills dess att den nyfallna snön har stabiliserats, vanligtvis en till några få dagar.

Beskrivning

-Mjukare flak av nysnö som binder ihop ovanpå svagare lager.

-Kan vara svåra att upptäcka men ibland syns sprickor på snöytan.

-Storleken på lavinerna varierar från små till mycket stora.

-Uppträder oftare i sluttningar brantare än 35 grader.

-Kan förekomma i all terräng, men laviner på kalfjället är vanligare och blir större.

-Problemet stabiliseras relativt snabbt efter snöfall, vanligtvis inom 24 till 36 timmar.

-Kalla lufttemperaturer kan fördröja stabiliseringen.

x