Upphandling av ramavtal för lavinprognostjänster

Naturvårdsverket avser att upphandla nya ramavtal för lavinprognostjänster. Upphandlingen berör följande områden

  1. Leverantörer för områdesansvar för lavinprognosområden, vilket bland annat inkluderar insamling och analys av fältdata samt nulägesbedömningar av lavinfaran.
  2. Lavinprognosskribenter.
  3. Lavinkonsulter.

Annonsering kommer att ske i upphandlingsverktyget Tendsign.

x