Fem viktiga förberedelser

Skid- och skoteråkning i lavinterräng innebär risker, genom att vara väl förberedd kan du minska dem.

Gå en lavinutbildning – grunden för ett säkert beteende är god kunskap. En lavinutbildning ger kunskap om lavinterräng, hur säkra turer kan planeras och hur effektiv kamraträddning genomförs

Ha alltid med säkerhetsutrustning– i packningen bör alltid lavinutrustning finnas, förstärkningsplagg, extra energi och navigationshjälpmedel

Läs lavin- och väderprognos – lavinprognosen ger information om lavinfaran i ett visst fjällområde. Tillsammans med väderprognosen är den ett viktigt beslutsunderlag för säkrare fjällvistelser

Planera tillsammans med åkkamrater– diskutera hur brant det är säkert att åka en viss dag, om det finns väderstreck och höjd i terrängen med större lavinfara.

Var beredd att ändra er– att ha en plan är viktigt men också att kunna ändra sig. Var uppmärksam på väder- och snöförändringar som går emot er plan.

x