+
-

Klicka på ett område för att läsa en detaljerad lavinprognos

Översikt alla områden

Detta är Lavinprognoser.se

Den här sidan har vi skapat för dig som färdas i de svenska fjällen vintertid. Här hittar du dagliga bedömningar av lavinfaran för fyra välbesökta svenska fjällområden. För att göra prognoserna samlar vi in observationer från fjällen, bedömningar av lokala experter och väderinformation. Sedan sammanställer vi det till de bästa rekommendationer vi kan ge. Använd prognoserna till att fatta säkrare beslut på fjället. Men kom ihåg att du själv ansvarar för var och när du åker, och därmed också för hur stora risker du utsätter dig för.

Lavinprognoser.se drivs av Naturvårdsverket. Datainsamlingen till prognoserna görs i samarbete med en rad aktörer i svenska fjällvärlden och med andra myndigheter. 

x