Klicka på ett område för att läsa en detaljerad lavinprognos

Översikt alla områden

Detta är Lavinprognoser.se

Den här sidan har vi skapat för dig som färdas i de svenska fjällen vintertid. Här hittar du dagliga bedömningar av lavinfaran för tre välbesökta svenska fjällområden. För att göra prognoserna samlar vi in observationer från fjällen, bedömningar av lokala experter och väderinformation. Sedan sammanställer vi det till de bästa rekommendationer vi kan ge. Använd prognoserna till att fatta säkrare beslut på fjället. Men kom ihåg att du själv ansvarar för var och när du åker, och därmed också för hur stora risker du utsätter dig för.

Lavinprognoser.se drivs av Naturvårdsverket. Datainsamlingen till prognoserna görs i samarbete med en rad aktörer i svenska fjällvärlden och med andra myndigheter.

 

Så läser du lavinprognosen

I lavinprognosen beskrivs lavinfaran med både ord och symboler. Läs mer om hur du tolkar och förstår prognoserna.

Så skapas lavinprognoser

Bedömningarna och råden på denna sida formuleras av tjänstens lavinprognosskribenter. Som underlag använder de väderdata och  dagliga rapporter från observatörer ute i fjällområdena. Du kan också bidra med aktuell information, ta en bild, publicera den på Instagram, skriv när och var bilden är tagen samt vad den föreställer. Hashtaggen heter #lavinprognoser  

Du styr över risken

Lavinfaran vi bedömer i prognosen är en sak och den personliga risk du väljer att ta en annan. Läs mer om vad lavinfaran betyder för dina möjligheter att välja säkra vägar.   

x