Hoppa till innehåll

Om lavinprognoser.se

Lavinprognoser.se är en webbplats för dig som är på väg ut i den svenska fjällvärlden. Här hittar du vintertid dagliga bedömningar av lavinfaran för sex välbesökta områden i svenska fjällen.

En lavinprognos är en kvalificerad bedömning av hur lavinfaran i ett större område kommer att utvecklas under de närmaste dagarna. 

Prognoserna ger allmänna råd om hur du kan vistas i fjällen utan att utsätta dig för onödiga risker och berättar var i terrängen de farligaste platserna bedöms finnas för tillfället.  

Syftet med lavinprognoserna är att hjälpa dig att ta välgrundade och vettiga beslut och undvika onödiga faror. Det är viktigt att komma ihåg att lavinprognoserna endast är bedömningar. Laviner förekommer även vid de lägre nivåerna av lavinfara och det går aldrig att säkert säga exakt var och när det kommer att gå laviner.

Naturvårdsverket är ansvarig utgivare för de lavinprognoser som publiceras här.

Användarvillkor

Offpistskidåkning, snöskoteråkning och andra aktiviteter i lavinterräng innebär risker som du som enskild utövare själv ansvarar för. Vistelse i lavinterräng kräver både erfarenhet och kunskap om bland annat väder- och snöförhållanden, laviner och säkra vägval. Det krävs också nödvändig säkerhetsutrustning (som transceiver, sond, spade, lavinryggsäck) och goda kunskaper om hur utrustningen används.

Lavinprognoserna ersätter inte på något vis erfarenhet, ett gott omdöme och rätt utrustning. Även om du följer de råd som presenteras i lavinprognoserna kan du råka ut för en lavinolycka som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Du som användare av lavinprognoserna och annat material som tillhandahålls via lavinprognoser.se ansvarar själv för dina bedömningar och de val du gör, och därmed också de faror du utsätter dig och andra för. Naturvårdsverket tar därför inget ansvar för kroppsliga skador, dödsfall eller skador på utrustning som har orsakats vid användning av lavinprognoserna.