Hoppa till innehåll

Tillgänglighet

Tillgänglighet för Lavinprognoser.se

Naturvårdsverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur webbplatsen Lavinprognoser.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Lavinprognoser.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du skicka e-post till oss.

Om du behöver innehåll från Lavinprognoser.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Kundtjänst, telefon 010-698 10 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt 

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Alt-texter till bilder saknas ibland, WCAG 1.1.1 (a)
  • Datumväljaren för historiska lavinprognoser (tabell) saknar beskrivande överskrift, WCAG 1.3.1
  • Äldre hjälpmedel kan få problem med formuläret för tillbudsrapportering, WCAG 1.3.1 och WCAG 3.3.1
  • Kontrasterna är inte alltid tillfredsställande i bilder, WCAG 1.4.11
  • Ett flertal sidor har samma titel, WCAG 2.4.2
  • Rubrikstrukturen hoppar ibland över nivåer, WCAG 1.3.1
  • Länkars mål framgår inte alltid tydligt i sitt sammanhang, WCAG 2.4.4 (a)

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartor som inte är avsedda för navigering,
  • filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat användbarhets- och tillgänglighetskonsult för testning av Lavinprognoser.se. Senaste bedömningen gjordes den 20 december 2019.

Webbplatsen publicerades 2016.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 21 september 2020.