Hoppa till innehåll

Snöprofiler och väderstationer

Här hittar du länkar till en del av de snö- och väderobservationer som lavinprognostjänsten nyttjar.

Snöprofiler

I lavinprognostjänsten gör vi snöprofiler och stabilitetstester i stort sett varje dag - om vädret tillåter. De sparas i programmet Snow Pilot, ett gratisprogram med öppen källkod som syftar till att främja forskning inom snö-  och laviner. I Snow Pilot hittar du även snöprofiler från skidanläggningar, guider, lavinutbildningar med flera.

Flaklaviner skapas av att snötäcket har en instabil uppbyggnad med flakbildande snö ovanpå svagare snölager. En vanlig metod att kartlägga snötäcket är att gräva snöprofiler. Det är en metodiskt undersökning av snötäcket uppifrån och ned, och hur det är indelat i olika skikt och lager. Oftast också kompletterat med tester av snön stabilitet.

En snöprofil ger mycket sällan definitiva svar på hur snötäcket ser ut generellt i området, än mindre lavinfaran. Det beror framförallt på att snötäcket inte är exakt lika över hela terrängen, inte ens över en enskild sluttning. Det är därför ofta svårt att veta vad snöprofilen säger om snötäcket på andra platser än just där den är grävd. Icke desto mindre är det ett viktigt verktyg för lavinprognostjänsten att följa hur snötäcket förändrar sig över tid och skiftar mellan olika platser.

Person gräver en snöprofil

Länkar till snöprofiler

Länkar till väderstationer