Hoppa till innehåll

Publicerad: 2022-12-19

Vi behöver din hjälp att förstå hur vi kan utveckla framtidens lavininformation och kommunikation. Tillsammans med Center for Avalanche Research and Education på Universitetet i Tromsø vill vi förstå på vilka grunder människor fattar beslut i lavinterräng. Dina svar är värdefulla i detta projekt.

Intresset för skid- och skoteråkning utanför pister och leder har mer eller mindre exploderat de sista 20 åren. Offpist-åkning och friåkning ger folk möjligheten att uppleva naturen, träna, utmana sina färdigheter och leka på samma gång. Samtidigt går det inte att se bort ifrån att offpiståkning och friåkning är risksporter. Till skillnad från andra äventyrssporter, som t.ex. mountainbike, så är konsekvenserna i lavinterräng potentiellt fatala. Sedan millennieskiftet har 13 personer omkommit i laviner i Sverige, och 43 svenskar har omkommit i laviner utanför Sverige.

Forskning visar att 9/10 fatala lavinolyckor orsakas av offret själv, eller någon i offrets grupp

Det betyder att lavinolyckor sällan orsakas av naturens nycker, utan av våra beslut. Fram till 2000 fanns det i stort sett ingen forskning på hur folk fattar beslut i lavinterräng, och hur vi kan fatta bättre beslut i lavinterräng. Sedan dess har intresset ökat dramatiskt. Ett stort problem är dock att de allra flesta studierna är så kallade ”tvärsnitt”, det vill säga att vi frågar folk om deras erfarenheter och beslut en gång. Problemet med tvärsnittsstudier är att de inte kan ge oss förståelse för hur folk lär sig och påverkas av erfarenheter.

År 2020 lanserade forskargruppen CARE (Center for Avalanche Research and Education) på UiT – Norges arktiska universitet i Tromsö ett longitudinellt forskningsprojekt. Forskarna i CARE har sin bas i Norge, men forskningsnätverket inkluderar forskare i Sverige, Finland, Skottland, USA och Nya Zeeland. I Sverige samverkar CARE med Naturvårdsverket.

Care-panelen

CARE-panelen är en deltagarpanel som består av personer som färdas i potentiellt lavinfarlig terräng på vintern (skidåkare, skoteråkare, klättrare, jägare mfl). Idag består panelen av ca 3000 personer. Deltagarna har mycket varierande bakgrund både i termer av ålder, kön, erfarenhet och hur ofta de befinner sig i lavinterräng. Det är bra! Målet med panelen är att den ska vara så representativ som möjligt. 

Vad innebär det att gå med i CARE panelen?

Du registrerar dig i panelen genom att fylla i en rekryteringsenkät. När du har registrerat dig kommer du att få en inbjudan att svara på en uppföljningsenkät en gång om året. Du kan också bli tillfrågad om att delta i specialstudier som handlar om laviner.  Det är frivilligt att svara på enkäterna som skickas ut och du kan gå ur panelen när som helst. All data är konfidentiell och lagras på UiT  med två-faktor autentisering. CARE publicerar aldrig information som kan identifiera individer, och delar aldrig identifierande information med folk utanför forskargruppen. Du finner mer information på www.carepanel.se